Preiskave ter kontrola kakovosti

Laboratorij za mehanske preiskave

Laboratorij je usposobljen za izvajanje mehanskih in tehnoloških preskusov  v skladu z veljavnimi standardi SIST, EN, DIN, ISO in ASTM. Mehanske preiskave so v večini primerov dopolnjene s kemijskimi in metalografskimi preiskavami, kar zaokrožuje poznavanje lastnosti kovinskih materialov. 

Dejavnosti:

 • Standardni natezni in upogibni preskusi materialov do obremenitve 600 kN pri sobni temperaturi in natezni pri povišani temperaturi do +1200°C 
 • Merjenje trdote po Brinellu, Rockwellu in Vickersu s statičnimi in prenosnim merilnikom trdote 
 • Udarni preskus žilavosti pri sobni, povišani in nizki temperaturi (-196°C)

Oprema:

 • Univerzalni trgalni stroj ZWICK, 600 kN, za izvajanje nateznih preizkusov ( SIST EN ISO 6892-1) in upogibnih preskusov (SIST EN ISO 7438) pri sobni temperaturi 
 • Univerzalni trgalni stroj hibridni (mehansko hidravlični) ZWICK, 600 kN, za izvajanje nateznih in upogibnih preskusov pri sobni temperaturi 
 • Univerzalni trgalni stroj ZWICK, 100 kN, za izvajanje nateznih in upogibnih preskusov pri sobni temperaturi in povišani temperaturi (SIST EN ISO 6892 – 2)
 • Naprava za merjenje žilavosti Zwick/Röell Amsler po CHARPY-ju do 650J pri sobni, povišani in nizki temperaturi (SIST EN ISO 148 – 1)
 • Naprava za merjenje žilavosti MFL po CHARPY-ju do 300J pri sobni, povišani in nizki temperaturi 
 • Naprave za merjenje trdote po Rockwellu (Oficine Galileo), Brinellu (Wolpert) in Vickersu (Heckert)

Prenosni merilniki trdote Zwick, MFL, Mohr Federshaft


opremaNeporušne preiskave
Namen neporušitvenih preiskav je ugotavljanje homogenosti, oziroma ustreznosti osnovnih materialov v skladu s predpisanimi zahtevami in standardi.
Preiskave izvajamo na terenu, kjer kontroliramo proizvode iz industrije.
Za delo na terenu imamo opremljen mobilni laboratorij s kalibrirano opremo, ki jo uporablja osebje, ki je mednarodno certificirano v skladu z EN 473 in SNT-TC-1A (CP-189).


Dejavnost:

 • Preiskave s tekočimi penetranti (PT)
 • Ultrazvočno kontrolo (UT)
 • Ultrazvočne meritve debeline stene
 • Kontrolna kemična analiza kovin (PMI test)

Oprema:

 • US aparati Krautkramer kontrole homogenosti tipi: USM 25, USM 35, USK 7S, in USL 32
 • US aparati Krautkramer za merjenje debeline tipa: CL204 (do10mm) ,CL3DL (10mm) in DM2(do200mm)
 • Prenosni spektrometer Spektrosort in prenosni rendgenski analizator NITON.


Kalibracija dolžinskih meril

Laboratorij je usposobljen za kalibracijo mikrometrov do100 mm (DIN 863), pomična merila do 1000 mm (DIN 862), tračni metri do20 m (DIN 6403) in merilne ure do 10 mm (DIN 878 in DIN 879).

Akreditacijska listina

Priloga k akreditacijski listini št. LP-047 

BV priznanje laboratorija