Preiskave ter kontrola kakovosti

Laboratorij za mehanske preiskave

SIJ Acroni d.o.o. je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije LP-047 na področju preskušanja (SIST EN ISO/IEC 17025). Poleg akreditiranih storitev, ki jih izvajamo na področju mehanskega preskušanja, ponujamo tudi ostale neakreditirane storitve. Nabor akreditiranih metod je razviden iz priloge akreditacijske listine. 

Laboratorij je usposobljen za izvajanje mehanskih in tehnoloških preskusov v skladu z veljavnimi standardi SIST, EN, DIN, ISO in ASTM. Mehanske preiskave so v večini primerov dopolnjene s kemijskimi in metalografskimi preiskavami, kar zaokrožuje poznavanje lastnosti kovinskih materialov. 

Dejavnosti:

 • Standardni natezni in upogibni preskusi materialov do obremenitve 1000 kN pri sobni temperaturi
 • Natezni preizkus do obremenitve 100 KN pri povišani temperaturi do +1200 °C 
 • Merjenje trdote po Brinellu, Rockwellu in Vickersu s statičnimi in prenosnim merilnikom trdote 
 • Udarni preskus žilavosti pri sobni, povišani in nizki temperaturi (–196 °C)

Oprema:

 • Univerzalni trgalni stroj ZWICK, 600 kN, za izvajanje nateznih preizkusov (SIST EN ISO 6892-1) in upogibnih preizkusov (SIST EN ISO 7438) pri sobni temperaturi 
 • Univerzalni trgalni stroj ZWICK, 1000 kN, za izvajanje nateznih preizkusov pri sobni temperaturi 
 • Univerzalni trgalni stroj ZWICK, 100 kN, za izvajanje nateznih preizkusov pri sobni temperaturi in povišani temperaturi (SIST EN ISO 6892-2)
 • Naprava za merjenje žilavosti Zwick/Röell Amsler po CHARPY-ju do 750 J pri sobni, povišani in nizki temperaturi (SIST EN ISO 148-1)
 • Naprava za merjenje žilavosti MFL po CHARPY-ju do 300 J pri sobni, povišani in nizki temperaturi 
 • Naprave za merjenje trdote po Rockwellu, Brinellu in Vickersu, kombinirani trdomer EMCO TEST Dura Vision 30 G5
 • Prenosna naprava za merjenje hrapavosti Tesa Manufacturer

Prenosni merilniki trdote

 • King
 • Affri (RSD MAG 70)

opremaNeporušne preiskave

Namen neporušitvenih preiskav je ugotavljanje homogenosti, oziroma ustreznosti osnovnih materialov v skladu s predpisanimi zahtevami in standardi.
Preiskave izvajamo na terenu, kjer kontroliramo proizvode iz industrije.
Za delo na terenu imamo opremljen mobilni laboratorij s kalibrirano opremo, ki jo uporablja osebje, ki je mednarodno certificirano v skladu z EN ISO 9712 SNT-TC-1A.

Dejavnost:

 • Preiskave s tekočimi penetranti (PT)
 • Ultrazvočno kontrolo (UT)
 • Ultrazvočne meritve debeline stene
 • Kontrolna kemična analiza kovin (PMI test)

Oprema:

 • UZ aparati Krautkramer kontrole homogenosti tipa: USM 36 in USM Go
 • UZ aparati PocketMike za merjenje debeline 
 • Prenosni rentgenski analizator Niton in Hitachi


Kalibracija dolžinskih meril

Laboratorij je usposobljen za kalibracijo mikrometrov do 100 mm (DIN 863), pomična merila do 1000 mm (DIN 862), tračnih metrov do 20 m (DIN 6403) in merilne ure do 10 mm (DIN 878 in DIN 879).

Akreditacijska listina

Priloga k akreditacijski listini št. LP-047 

BV priznanje laboratorija