Laboratorij HP

Laboratorij HP je opremljen s sodobno merilno opremo, ki omogoča analize različnih materialov skladno z nacionalnimi in mednarodnimi standardi.

Izvajamo:

i) Analize nizkolegiranih, visokolegiranih, manganovih in orodnih jekel

ii) Žlinder

iii) Kontrolo vhodnih surovin

 
Oprema:

i) Merilnik elektromagnetnih lastnosti elektropločevine

ii) Merilnik debeline laka

iii) Merilnik električne upornosti izolacije laka

iv) LECO CS analizator