ZARADI ENKRATNEGA IZREDNEGA DOGODKA NI PRIŠLO DO POVEČANIH EMISIJ TRDNIH DELCEV

V ponedeljek, 6. novembra 2023, okoli 15.30 smo v družbi SIJ Acroni zaznali enkratni izredni dogodek – manjšo okvaro na odpraševalni napravi –, kar je povzročilo zadimljenost jeklarne in njene bližnje okolice. Takoj po odkritju okvare smo jeklarno za krajši čas zaustavili. Zaradi enkratnega izrednega dogodka ni prišlo do povečanih emisij trdnih delcev v bližini jeklarne in njeni širši okolici. O dogodku smo nemudoma obvestili najbližje krajane KS Slovenski Javornik – Koroška Bela, mednarodni okoljski center Alpe Adria Green, naslednje jutro pa še pristojni inšpektorat za okolje. 

Do izrednega dogodka je prišlo zaradi povečanega obsega padavin, ki je povzročil okvaro merilne sonde in s tem kratkotrajno odprtje lopute odpraševalne naprave. Proizvodnjo v jeklarni smo po menjavi sonde ponovno zagnali okoli 16.50.

Včeraj je SIJ Acroni že obiskal okoljski inšpektor, s katerim sodelujemo in bomo posredovali vsa potrebna pojasnila o enkratnem izrednem dogodku. Trditve o kakršnihkoli kontinuiranih izpustih odločno zanikamo.

V Skupini SIJ skladno z zavezami trajnostnega razvoja posebno pozornost namenjamo lokalnim skupnostim. S predstavniki lokalnih skupnosti in nevladnih organizacij redno sodelujemo in se srečujemo večkrat letno.

Zavedamo se, da so na Jesenicah in Ravnah na Koroškem, kjer proizvajamo in predelujemo jeklo, potencialni vplivi našega delovanja na naravno in družbeno okolje največji.

Tako smo v SIJ Acroniju v zadnjih 15 letih v najboljšo razpoložljivo in s tem tudi do okolja prijaznejšo tehnologijo vložili kar 428 milijonov evrov ter od leta 2010 količino prahu iz izpustov znižali za skoraj dve tretjini. Dodatno smo z izključevanjem nečistoč iz jeklenega odpadka zmanjšali vpliv na okolje tudi s konec leta 2021 dokončano naložbo v linijo za magnetno separacijo. Do leta 2030 nameravamo na ravni celotne Skupine SIJ lastne izpuste ogljikovega dioksidarazpoloviti, za kar bomo samo v SIJ Acroniju po prvih ocenah namenili 33 milijonov evrov.

- - - 

Skupina SIJ – Slovenska industrija jekla je eden vodilnih proizvajalcev nerjavnih in specialnih jekel v Evropi. Zavezani smo h globalnim in evropskim podnebnim ciljem in delujemo po načelih krožnega gospodarstva. S svojimi jekli in izdelki smo partner za zeleni prehod Evrope. Svojo trajnostno naravnanost načrtujemo konec leta 2023 potrditi s pridobitvijo certifikata po zahtevnem standardu ResponsibleSteel. S tem se nameravamo umestiti med najbolj odgovorne in trajnostne proizvajalce jekla na svetu. Naši največji družbi sta sodobni reciklažni jeklarni, naše jeklo pa reciklirano, saj je izdelano iz jeklenega odpadka. Z več kot 3.800 zaposlenimi smo eden največjih delodajalcev v Sloveniji in steber slovenskega jeklarskega sektorja. Uvrščamo se med vodilne slovenske izvoznike. Približno 85 odstotkov svojih prihodkov ustvarimo na tujih trgih.

Več informacij:

SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.
mag. Sara Wagner, vodja korporativnega komuniciranja
Korporativno komuniciranje
Telefon: +386 1 242 98 27
Mobitel: +386 41 313 532
E-naslov: sara.wagner@sij.si