Z INOVACIJAMI PODPIRAJO PREHOD V NIZKOOGLJIČNO DRUŽBO

Sporočilo za javnost

Ljubljana, 12. junija 2023 – Območni zbornici Gorenjske in Koroške pri Gospodarski zbornici Slovenije sta Skupino SIJ ponovno postavili na vrh slovenske inovativnosti. Dve zlati in eno srebrno priznanje za trajnostno naravnane inovacije so velik uspeh, saj sta se obe jeklarski in tudi največji družbi v Skupini SIJ z zlatima priznanjema uvrstili v nadaljnje tekmovanje na nacionalni ravni – SIJ Acroni z inovacijo Trdno, trdnejše, SIMAXX 1100, SIJ Metal Ravne pa z inovacijo Razvoj specialnih jekel in superzlitin za fuzijski reaktor ITER. Srebro za SIJ Ravne Systems za inovacijo Obrabne plošče – domače poreklo, ki so jih razvili v sodelovanju s SIJ Acronijem, pa dokazuje, kako s sinergijo znotraj Skupine SIJ lahko ustvarjajo konkurenčno prednost.

Inovatorji Skupine SIJ so na letošnjih podelitvah priznanj za inovativnost, ki jih podeljujta Območni zbornici Gorenjske oz. Koroške, ponovno dokazali, da se uvrščajo v sam slovenski vrh na področju inovacijske dejavnosti. Ustvarjajo rešitve za tista področja uporabe, ki bodo ključno prispevala k prehodu v nizkoogljično družbo. Bogato lastno znanje in izkušnje nadgrajujejo s sodelovanjem z nacionalnimi raziskovalnimi in izobraževalnimi ustanovami in so ponosni na jekla, ki so lažja, tanjša in imajo daljšo življenjsko dobo, s čimer povzročajo manjši ogljični odtis. To pa je vse bolj pomemben dejavnik poslovnega sodelovanja, posebej v najzahtevnejših industrijah, zlasti tistih za proizvodnjo čiste energije.

Vodja ekipe inovatorjev iz SIJ Acronija Jan Foder, razvojni inženir za varilne tehnologije specialnih jekel, je ob prejetju zlatega priznanja povedal: »Jeklo SIMAXX 1100, ki smo ga razvili v sodelovanju s partnerji, odlikujeta višja trdnost, zato omogoča izdelavo višjih in tanjših nosilnih stolpov vetrnih elektrarn za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov ter izdelavo statično ali dinamično obremenjenih strojnih komponent kot so na primer roke avtodvigal z daljšo življenjsko dobo, s čimer posledično zmanjšujemo izpuste toplogrednih plinov.«

»V letošnjem letu obeležujemo 150 let od prejetja zlate medalje za inovacijo, ki je ime jeseniškega jeklarstva ponesla po vsem svetu – iznajdbo postopka pridobivanja feromangana v plavžu. Aktualno zlato priznanje je prav tako prelomno, saj je inovacija trajnostno naravnana in prispeva k zmanjševanju ogljičnega odtisa, kar je tudi en izmed naših prioritetnih ciljev. Priznanje Območne zbornice Gorenjske predstavlja potrditev našega dela ter nam prinaša usmeritev in dodatno motivacijo za nadaljnje delo,« je prepričan mag. Branko Žerdoner, glavni direktor družbe SIJ Acroni.

Tudi v SIJ Metalu Ravne se bodo z zlato regijsko inovativno nagrado potegovali za priznanje na nacionalni ravni. Za ITER, trenutno enega najbolj ambicioznih, največjih, najzahtevnejših in najdražjih projektov na svetu, namenjenega za ustvarjanje neizčrpnih količin čiste energije, so superzlitino SINOXX 4980 in avstenitni nerjavni jekli SINOXX 4404 in SINOXX 4541 razvili do te mere, da ustrezajo najstrožjim regulativam v energetiki.

»Naša inovacija je edinstvena, saj nam je uspelo z močno izboljšanimi materialnimi lastnostmi, ki jih zagotavljamo pri povišanih temperaturah do 250 stopinj Celzija, izdelati nadstandardno velike odkovke. S tem smo končnim strojnim komponentam, izdelanim iz našega jekla, močno podaljšali življenjsko dobo. To pozitivno vpliva na trajnostno rabo in nižji ogljični odtis,« pravi Marko Češnjaj, raziskovalec, vodja inovatorske ekipe SIJ Metala Ravne.

»Gre za pomemben preskok. Tako na področju materialnih lastnosti jekel, ki jih je razvila naša ekipa, kot tudi na področju umeščanja SIJ Metala Ravne na trgu zelenih jekel. Smo edino podjetje v Evropi, ki mu je uspelo zagotoviti pričakovane lastnosti jekla, s čimer smo se uvrstili na uradni seznam dobaviteljev za projekt ITER. Pričakujemo, da nam bo ta inovacija odprla vrata k sodelovanju v še več projektih za tista področja uporabe, ki bodo omogočala prehod v nizkoogljično družbo. Zahvala in pohvala gre naši inovatorski ekipi. Ko vidim energijo in željo naših sodelavcev, vem, da lahko z jeklom, najbolj recikliranim materialom na svetu, naredimo neverjetne stvari,« poudarja Jernej Močnik, glavni direktor SIJ Metala Ravne.

Srebrnega priznanja so se razveselili v SIJ Ravne Systems, kjer so po sinergijskem sodelovanju s SIJ Acronijem dobili potrditev, da razvijajo inovativne materiale prihodnosti za zagotavljanje konkurenčnih prednosti.

»Lasten material za nerjavne obrabne plošče in drsna vodila nam zagotavlja konkurenčno prednost. Sedaj lahko samostojno konkuriramo na tem nišnem področju in posledično prevzamemo tržni delež nerjavnih obrabnih plošč in drsnih vodil iz bimetalnega materiala. Naša inovacija je rezultat povezovanja ljudi, strokovnjakov in znanj z različnih področij, vse potrebne podpore in razmišljanja izven ustaljenih okvirjev,« poudarja
Marko Miklavc, vodja razvoja in raziskav v SIJ Ravne Systems in vodja ekipe inovatorjev.

»Inovacija je primer dobre prakse sinergijskih učinkov znotraj Skupine SIJ. V sodelovanju s SIJ Acronijem smo namreč razvili edinstven način proizvodnje nerjavnih obrabnih plošč in drsnih vodil, ki glede na trenutno stanje tehnologije na trgu predstavlja konkurenčno prednost. Med najboljšimi v svetovni konkurenci se bomo obdržali le z dobrimi izdelki in z vztrajanjem pri konceptu stalnih izboljšav in inovativnosti,« je pojasnil Gregor Adler, direktor SIJ Ravne Systems.

V Skupini SIJ, kjer jeklo proizvajajo s tehnologijo recikliranja iz jeklenega odpadka, že sedaj obremenjujejo okolje manj kot 70 odstotkov svetovnih proizvajalcev jekla. Čeprav z delovanjem po načelih krožnega gospodarstva že danes dosegajo raven emisij CO2, ki velja za merilo uspešnosti v jeklarski industriji, so si v Načrtu razogljičenja 2020–2030–2050 zastavili nov ambiciozen cilj, da bodo do leta 2030 razpolovili svoje specifične emisije ogljikovega dioksida. Ob koncu leta 2023 načrtujejo tudi pridobitev certifikata po zahtevnem standardu ResponsibleSteel, s čimer se bodo umestili med najbolj odgovorne in trajnostne proizvajalce jekla na svetu. Smele trajnostne cilje Skupine SIJ bodo pomembno podpirale tudi lastne inovacije.

 

 

---

Skupina SIJ – Slovenska industrija jekla je eden vodilnih proizvajalcev nerjavnih in specialnih jekel v Evropi. Zavezani smo h globalnim in evropskim podnebnim ciljem in delujemo po načelih krožnega gospodarstva. S svojimi jekli in izdelki smo partner za zeleni prehod Evrope. Svojo trajnostno naravnanost načrtujemo konec leta 2023 potrditi s pridobitvijo certifikata po zahtevnem standardu ResponsibleSteel. S tem se nameravamo umestiti med najbolj odgovorne in trajnostne proizvajalce jekla na svetu. Naši največji družbi sta sodobni reciklažni jeklarni, naše jeklo pa je reciklirano, saj je izdelano iz jeklenega odpadka. Z več kot 3.800 zaposlenimi smo eden največjih delodajalcev v Sloveniji in steber slovenskega jeklarskega sektorja. Uvrščamo se med vodilne slovenske izvoznike. Približno 85 odstotkov svojih prihodkov ustvarimo na tujih trgih.

 

Več informacij:

SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.

Mag. Sara Wagner, vodja korporativnega komuniciranja

Korporativno komuniciranje

Telefon: +386 1 242 98 27

Mobitel: +386 41 313 532

E-naslov: sara.wagner@sij.si