VIŠJE OSNOVNE PLAČE V PROIZVODNIH DRUŽBAH SKUPINE SIJ

Sporočilo za javnost

Ljubljana, 5. maj 2023 – Višje osnovne plače za zaposlene po kolektivnih pogodbah v proizvodnih družbah SIJ Metal Ravne, SIJ Acroni, SIJ Ravne Systems in SIJ SUZ, ki so del Skupine SIJ.

Vodstvo Skupine SIJ, direktorji proizvodnih družb in reprezentativni sindikati v Skupini SIJ so v okviru socialnega dialoga dosegli pomemben dogovor o dvigu osnovnih bruto plač zaposlenih po kolektivnih pogodbah. Glede na različno povprečno osnovno bruto plačo zaposlenih po kolektivnih pogodbah v proizvodnih družbah SIJ Metal Ravne, SIJ Acroni, SIJ Ravne Systems in SIJ SUZ se med družbami razlikuje tudi njihov povprečen dvig, in sicer od 8,5 do 12,1 odstotka. Ker imajo družbe uveden enoten plačni sistem, je bil tudi izveden enoten dvig, ne glede na poslovne rezultate posameznih družb. V družbi SIJ Ravne Systems pa so marca letos ob prehodu na nov plačni sistem že pred tem povečali maso plač za tri odstotke.

Ob zavedanju rasti življenjskih stroškov in ob dobrih poslovnih rezultatih so v Skupini SIJ vsem zaposlenim že v letu 2022 sicer zagotovili dodatna izplačila, ki so skupaj z regresom in nagrado za poslovno uspešnost presegla 4.000 evrov letno na zaposlenega. S tem ukrepom so glede na povprečno bruto plačo zaposlenih po kolektivni pogodbi presegli lanskoletno inflacijo, ki je znašala 10,3 odstotka, ter zaposlenim omogočili lažje obvladovanje zvišanja življenjskih stroškov.

V Skupini SIJ so zaposlenim za leto 2023 izplačevali tudi draginjski dodatek v višini okoli 100 evrov bruto na mesec. Z dvigom osnovnih plač se ta kratkoročni ukrep za zaposlene po kolektivni pogodbi prenese v osnovno bruto plačo, kar je za zaposlene tudi dolgoročno ugodneje. Zaposleni so tako zaradi izplačevanja dodatka višja izplačila prejemali že od začetka leta. Višje osnovne plače za zaposlene pa sedaj prinašajo tudi višje izplačilo dodatkov.

V Skupini SIJ ob tem ohranjajo tudi druge oblike izplačil, nagrajevanja in motiviranja zaposlenih:

•             Dodatno mesečno variabilno nagrajevanje zaposlenih glede na dosežene cilje proizvodnih obratov in skupne cilje družbe.

•             Najvišje neobdavčeno nadomestilo za prehrano v višini 7,96 evra in izplačilo razlike med ceno organizirane prehrane in najvišjim neobdavčenim nadomestilom.

•             Plačevanje premije za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje.

•             Plačevanje premije za dodatno zdravstveno zavarovanje za vse, ki to želijo, in možnost vključitve družinskih članov pod enako ugodnimi pogoji.

V proizvodnih družbah Skupine SIJ so kljub previdnosti zaradi ohlajanja gospodarstva poiskali notranje rezerve in izvedli povišanje osnovnih plač. Tako želijo zagotavljati trajno konkurenčnejša plačila. Konkurenčne osnovne plače so poleg delovnih razmer in odnosov na delovnem mestu namreč eden od treh pomembnih dejavnikov pri zaposlenih v Skupini SIJ, ki v največji meri vplivajo na njihovo zadovoljstvo.

---

 

Skupina SIJ – Slovenska industrija jekla je eden vodilnih proizvajalcev nerjavnih in specialnih jekel v Evropi. Zavezani smo h globalnim in evropskim podnebnim ciljem in delujemo po načelih krožnega gospodarstva. S svojimi jekli in izdelki smo partner za zeleni prehod Evrope. Svojo trajnostno naravnanost načrtujemo konec leta 2023 potrditi s pridobitvijo certifikata po zahtevnem standardu ResponsibleSteel. S tem se nameravamo umestiti med najbolj odgovorne in trajnostne proizvajalce jekla na svetu. Naši največji družbi sta sodobni reciklažni jeklarni, naše jeklo pa je reciklirano, saj je izdelano iz jeklenega odpadka. Z več kot 3.800 zaposlenimi smo eden največjih delodajalcev v Sloveniji in steber slovenskega jeklarskega sektorja. Uvrščamo se med vodilne slovenske izvoznike. Približno 85 odstotkov svojih prihodkov ustvarimo na tujih trgih.

 

Več informacij:

SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.

Mag. Sara Wagner, vodja korporativnega komuniciranja

Korporativno komuniciranje

Telefon: +386 1 242 98 27

Mobitel: +386 41 313 532

E-naslov: sara.wagner@sij.si