Uspeh vitkega razvojnega pristopa

Na področju raziskav in razvoja dobesedno živimo vitkost poslovanja in delovanja. V letu 2014 smo na širokem spektru različnih vrst jekel, ki ga sestavljajo naslednje skupine:

  • nerjavna jekla
  • orodna jekla
  • jekla za namensko industrijo
  • mikrolegirana in visokotrdna jekla

dosegli prebojne inovacije, ki nas uvrščajo v sam svetovni jeklarski vrh.

V letu 2014 smo z razvojnimi projekti dosledno sledili gospodarskemu načrtu in ga na posameznih področjih celo presegli, zlasti pri razvoju visokokakovostne nerjavne debele pločevine.


Nerjavna jekla

Nerjavna jekla tvorijo Acronijev udarni prodajni program na področju debele pločevine. Tudi razvoj je zato usmerjen v zahtevne in kakovostno nadpovprečne pločevine različnih skupin nerjavnih jekel.

Uspešno smo razvili izločevalno utrjevalno martenzitno nerjavno jeklo 17-4PH, legirano z dodatki Cu in Nb. S tem razvojem smo posegli v višji debelinski razred plošč debele pločevine, kar pomeni nov produktni potencial in širitev trga.

Prvi na svetu smo na kontinuirni napravi za litje slabov uspešno ulili superdupleksno jeklo S32750. Čeprav teoretično utemeljeno tovrstnega jekla naj ne bi bilo mogoče uliti na tovrstni napravi, smo z lastnim znanjem in inovativnim pristopom ustvarili kombinacijo procesnih pogojev, ki so nam omogočili uspešno izdelavo te zahtevne vrste jekla.
Velik tehnološki, razvojni in strokovni potencial pomeni izdelava superavstenitnega jekla 1.4547. Razvili smo povsem novo procesno pot in ulite slabe uspešno plasirali na trg. Tako smo utrdili svoje mesto med proizvajalci v najzahtevnejši skupini nerjavnih jekel.
To so le glavni trije produkti, ki so bistveno zaznamovali leto 2014 pri razvoju nerjavnih jekel. Uspešen in zelo učinkovit razvoj se nadaljuje v celotnem spektru najzahtevnejših vrst nerjavnih jekel.

Orodna jekla

Uspešno smo razvili plošče debele pločevine iz korozijsko odpornega jekla za predelavo plastike z lastno blagovno znamko Acroni T85S. Jeklo ima odlično dimenzijsko stabilnost po mehanski obdelavi, boljšo termično stabilnost in kar za 15 odstotkov boljšo toplotno prevodnost v primerjavi s klasičnim jeklom 2085. Omogoča uspešen razvojno-prodajni prodor na področje zahtevnih orodnih jekel.
Razvili smo tudi orodno jeklo za delo v vročem 1.2343. Sledili so uspešna izdelava, ulivanje in predelava jekla X120Mn12, tako imenovanega Hadfieldovega jekla. To jeklo je eno najzahtevnejših jekel v smislu tehnološke izdelave, saj ima izredno širok strjevalni spekter. Smo prvo podjetje na svetu, ki je jeklo X120Mn12 ulilo na napravi za kontinuirno litje. Gre za izjemen dosežek v jeklarstvu v svetovnem merilu.
Tako smo postali prva jeklarna na svetu, ki je razvojno močna do te mere, da tovrstno skupino jekel uspešno uliva na napravi za kontinuirno litje.

Jekla za namensko industrijo

Razvili smo in uspešno plasirali na trg celotno skupino jekel blagovne znamke PROTAC: Protac 500M, Protac Special, Protac 600P, Protac 500M in Protac Special. Gre za razvoj vrhunske oklepne pločevine nove generacije. Prvenstveno je namenjena varovanju življenj. Poleg kakovostnih mehanskih lastnosti imajo na novo razvita jekla tudi odlične balistične lastnosti, in sicer pri nižjih debelinah kot konkurenca, kar potrjujejo NATO certifikati AEP 55 STANAG 4567 in VPAM APR 2007.
Z razvojem celotne skupine vrhunskih oklepnih pločevin nove generacije PROTAC smo si zagotovili odlične reference v svetovnem prodajnem asortimentu pločevin za protibalistično zaščito.

Mikrolegirana in visokotrdna jekla

Pri mikrolegiranih jeklih Micral in Nicrodur smo razvili postopke in določili nove pogoje za izdelavo večjih debelinskih razredov plošč vse do debeline 110 mm (za ND 400 ter S690QL). Obenem je bilo razvito in izdelano tudi jeklo A543 type B, za katerega je bila pripravljena kompletna varilna tehnologija za ročno obločno varjenje ter elektro varjenje pod praškom.
Skupaj s partnerjem smo povsem na novo razvili in tehnološko izdelali jeklo Abracorr 600, ki obdrži odlične mehanske lastnosti tudi pri povišanih temperaturah, in jeklo Abramax MU iz skupine proti obrabi odpornih jekel z boljšo obdelovalnostjo.

Razvojni uspeh

Naše kakovostno in uspešno razvojno delo pa je prepoznano tudi v širšem slovenskem prostoru. Za različne razvojne projekte smo prejeli naslednja najvišja državna priznanja za inovacijsko dejavnost:


Celovita modernizacija valjavskega ogrodja in nadgradnja modelov valjanja, avtor: Roman Robič

zlato priznanje GZS za gorenjsko regijo; maj 2014
zlato državno priznanje GZS Slovenije; september 2014
med najboljšimi na 9. SFI – Slovenskem forumu inovacij; oktober 2014


Razvoj avstenitnega nerjavnega jekla z uporabo specialnih dodatkov, avtor: mag. Boštjan Pirnar

zlato priznanje GZS za gorenjsko regijo; maj 2014


Razvoj oklepne pločevine nove generacije PROTAC 500, avtor: dr. Jure Bernetič

srebrno priznanje GZS za gorenjsko regijo; maj 2014
finalist priznanja TARAS Industrijskega foruma Inovacij IRT; junij 2014
med najboljšimi na 9. SFI – Slovenskem forumu inovacij; oktober 2014


Razvoj specialne elektro pločevine za hibridna in električna vozila, avtor: Gašper Novak

finalist projekta LEONARDO


Vizija za leto 2015

Svojo razvojno moč krepimo in kažemo tudi na različnih drugih področji. V letu 2014 smo uspešno zagnali prototipno napravo za brezkislinsko čiščenje površine plošč nerjavne debele pločevine z uporabo plazme. Z optimizacijo procesnih parametrov nam je uspelo valjano ploščo plazemsko obdelati do te mere, da kakovostno ustreza končnim prodajnim zahtevam.
Razvoj se usmerja na področje zahtevnih nikljevih zlitin, kjer že opažamo tudi prve uspešne rezultate, zlasti pri razvoju zlitine A800.
Vizija in razvojni cilji so strateško usmerjeni v pospešeno nadgradnjo razvoja specialnih visokokakovostnih nerjavnih jekel za debelo pločevino.

Avtorji:
Jure Bernetič
Stane Jakelj
Matevž Fazarinc