Sporočilo za javnost

Ljubljana, četrtek, 16. marec 2017 – družbi SIJ Acroni in SIJ Metal Ravne sta podpisali novo sindicirano posojilo v višini 240 milijonov evrov s čimer utirata pot za nadaljnji uspešni razvoj

14. marca 2017 sta SIJ Acroni in SIJ Metal Ravne podpisala novo petletno sindicirano posojilo za refinanciranje obstoječega portfelja posojil in zagotavljanje dolgoročnega financiranja investicijskih programov, usmerjenih v povečanje učinkovitosti proizvodnje, okoljske projekte in energetsko učinkovitost. Pri sindiciranem posojilu je sodelovalo sedem bank, z UniCredit Group kot koordinatorjem, predpisanim glavnim organizatorjem, dokumentacijskim agentom ter agentom za odobrena sredstva in varnost. Konzorcij bank so poleg UniCredit sestavljale NLB d. d., Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD), SKB d. d., Nova KBM d. d., ERSTE AG in Addiko Bank d. d.

Igor Malevanov, član uprave in finančni direktor SIJ d.d., je komentiral: »To novo posojilo obema jeklarskima podjetjema zagotavlja dolgoročno financiranje, kar omogoča nadaljnjo finančno moč, rast in razvoj. Vse banke so skupino SIJ prepoznale kot močnega finančnega partnerja z dokazanimi rezultati poslovanja, visoko donosnostjo ter stabilnim poslovnim modelom«.

Frederic Lucenet, direktor EBRD, proizvodnja in storitve, je dejal: »Z veseljem se pridružujemo konzorcijskemu posojilu, ki podpira naložbe skupine SIJ, saj bodo slednje še okrepile poslovanje podjetja in povečale njegova prizadevanja za izboljšanje učinkovitosti virov. Boljša in učinkovitejša raba virov v industriji ni smiselna samo s poslovnega vidika, ampak je bistvenega pomena tudi za okolje. To je tudi povsem v skladu z EBRD-jevim strateškim pristopom spodbujanja prehoda na krožno gospodarstvo, s katerim želimo povečati naše okoljske naložbe za 40 odstotkov našega letnega obsega poslovanja do 2020.«


---

Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina, ki s svojimi proizvodi zaseda vodilne tržne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Skupino SIJ poleg metalurške (osnova dejavnost) sestavlja še prehrambna dejavnost (naložba v Perutnino Ptuj), ki skupaj zaposlujeta okrog 7.200 zaposlenih v Sloveniji in tujini. Skupina je s svojimi izdelki prisotna na več kot 80 svetovnih trgih in sodi med največje slovenske zaposlovalce in izvoznike.
Skupina SIJ je leta 2016 ustvarila 842,7 milijona evrov prihodkov od prodaje (26,8-odstotno povečanje v primerjavi z enakim obdobjem lani), poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) v višini 127,1 milijona evrov (dvakratna rast v primerjavi z enakim obdobjem lani) in čisti poslovni izid v višini 51,3 milijona evrov.
EBRD banka je zavezana k razvoju tržno usmerjenih gospodarstev in spodbujanju zasebnih ter podjetniških pobud v več kot 30 državah od Maroka do Mongolije ter od Estonije do Egipta. Banka je v lasti 65 držav, EU in EIB.