Sporočilo za javnost: Predsednik uprave Skupine SIJ Anton Chernykh eden izmed ključnih govornikov včerajšnjega prvega dne 15. »International stainless & special steel summit« konference v Lizboni

Ljubljana in Lizbona, sreda, 7. septembra 2016 – Predsednik uprave Skupine SIJ Anton Chernykh je bil eden izmed ključnih govornikov včerajšnjega prvega dne 15. »International stainless & special steel summit« konference v Lizboni. Skupina SIJ bo drugo leto kot organizator naslednje konference v Slovenijo pripeljala svetovni jeklarski vrh, kar je pomemben korak pri umestitvi Skupine SIJ in Slovenije na svetovni zemljevid proizvajalcev nerjavnih in specialnih jekel.

Na 15. mednarodni konferenci »International stainless & special steel summit« v Lizboni, 6. – 8. September 2016, ki je eden največjih in najpomembnejših jeklarskih dogodkov na svetu, je letos poudarek na razvoju koncepta Industrija 4.0. Kot eden ključnih govorcev je prvi dan konference nastopil predsednik uprave Skupine SIJ Anton Chernykh, ki je predstavil uspešno strategijo Skupine SIJ in svoj pogled na koncept Industrija 4.0. Napovedal pa je tudi 16. konferenco »International stainless & special steel summit«, katero bo v Sloveniji gostila Skupina SIJ. To je veliko priznanje in naslednji korak pri utrditvi položaja Skupine SIJ in Slovenije na svetovnem zemljevidu proizvajalcev nerjavnih in specialnih jekel. Skupina SIJ je namreč eden vodilnih proizvajalcev debele nerjavne pločevine na svetu in orodnih jekel v Evropi.

Eden največjih in najpomembnejših svetovnih jeklarskih dogodkov je mednarodna konferenca »International stainless & special steel summit«. Letos že 15. konferenca, ki poteka v Lizboni od 6. do 8. septembra 2016, je povezala več kot 200 vodilnih menedžerjev iz jeklarske nabavne verige na glavnih svetovnih trgih, ki so se na predavanjih in srečanjih z glavnimi igralci jeklarstva seznanili z najnovejšim napredkom in izzivi v jeklarski industriji. 

Letošnji poudarek konference je koncept Industrije 4.0, ki poudarja pomen digitalizacije za povečanje produktivnosti, pomen krajših dobavnih rokov in zmanjševanja obratnega kapitala oziroma medfaznih zalog in variabilnih stroškov. O tem konceptu je med drugim kot ključni govorec prvega dne konference govoril tudi predsednik uprave Skupine SIJ Anton Chernykh in ob tem poudaril: »Za uspešno uresničevanje koncepta Industrija 4.0 bomo jeklarji morali narediti velik napredek na področju organizacijske kulture in pri usposabljanju zaposlenih za izkoriščanje vseh možnosti in zmogljivosti modernih informacijskih in drugih tehnologij, v katere veliko vlagamo. Nadgraditi pa moramo tudi način informiranja končnih porabnikov o ekonomskih prednostih uporabe jekla.«
Organizacijo prihodnje 16. konference »International stainless & special steel summit« so zaupali Skupini SIJ, kar je velika čast in kot je povedal Anton Chernykh tudi velika priložnost: »Skupina SIJ je eden vodilnih proizvajalcev debele nerjavne pločevine na svetu in orodnih jekel v Evropi. Zaupanje organizacije tako pomembne in odmevne konference je veliko priznanje obenem pa priložnost za utrditev položaja Skupine SIJ in Slovenije na svetovnem zemljevidu proizvajalcev nerjavnih in specialnih jekel, kot tudi priložnost za celotno slovensko gospodarstvo in posamezna podjetja v metalurški verigi dodane vrednosti.«

---

Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina, ki s svojimi proizvodi zaseda vodilne tržne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Skupino SIJ poleg metalurške (osnova dejavnost) sestavlja še prehrambna dejavnost (naložba v Perutnino Ptuj), ki skupaj zaposlujeta okrog 7.000 zaposlenih v Sloveniji in tujini. Skupina SIJ je v prvem polletju 2016 zabeležila prihodke v višini 413,9 milijona evrov, poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) v višini 60,1 milijona evrov ter čisti poslovni izid v višini 24,6 milijona evrov. Skupina je s svojimi izdelki prisotna ne več kot 80 svetovnih trgih in sodi med največje slovenske izvoznike.

Več informacij:
Dr. Denis Mancevič, direktor za korporativno komuniciranje
E-pošta: denis.mancevic@sij.si