Poslovanje skupine SIJ v prvem polletju 2016 in spremembe v vodstvih posameznih odvisnih družb

Skupina SIJ je v prvem polletju 2016 ustvarila 413,9 milijona prihodkov od prodaje (13,5 odstotno povečanje v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta), poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) v višini 60,1 milijona evrov (14,5 odstotna rast) in čisti poslovni izid v višini 24,6 milijona evrov. Skupina je še izboljšala dobičkonosnost poslovanja, saj je EBITDA marža v prvih šestih mesecih letošnjega leta znašala 14,5 odstotka (rast za 3,2 odstotne točke). Sredstva Skupine SIJ so se povečala za 288,1 milijona evrov na 1,1 milijarde evrov.

Odlivi za naložbe so se v prvem polletju povečali na 51,4 milijona evrov (lani v prvem polletju 35 milijona evrov), kar je povezano z realizacijo dveh obsežnih naložbenih projektov v SIJ Acroni, in sicer zagonom nove linije za toplotno obdelavo debele pločevine (vroči zagon realiziran julija letos) ter nadaljevanjem izvajanja naložbe v AOD peč. Skupina je v prvem polletju realizirala 82,8 odstotkov načrtovanih odlivov za naložbe v letu 2016.

Uspešno poslovanje Skupine SIJ bodo v prihodnje soustvarjali novo imenovani direktorji posameznih odvisnih družb. Vodenje družbe SIJ Acroni bo 1. septembra 2016 prevzel mag. Peter Čas, ki je doslej vodil družbo SIJ Ravne Systems. Vodenje te družbe bo od mag. Časa prevzel Samo Jenič, doslej izvršni direktor za finance v družbi SIJ Metal Ravne. Iz poslovodstva družbe SIJ Acroni se poslavlja Blaž Jasnič, ki bo imenovan na mesto direktorja družbe SIJ Elektrode Jesenice, medtem ko bo dosedanji direktor te družbe Jakob Borštnar prevzel funkcijo tehničnega direktorja.

Vsi novo imenovani direktorji prihajajo iz Skupine SIJ in tako dobro poznajo odvisne družbe ter bodo nadaljevali dosedanjo strategijo njihovega poslovanja in razvoja.

---

Več informacij:

Dr. Denis Mancevič, direktor za korporativno komuniciranje

E-pošta: denis.mancevic@sij.si

 

PRILOGA – kratki življenjepisi novo imenovanih direktorjev odvisnih družb

 

Mag. PETER ČAS: Diplomiral in magistriral je na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani. Kasneje je zaključil tudi različne programe na IEDC – Poslovni šoli Bled. Svojo poklicno pot je začel v Gorenju, kjer je vodil različne oddelke in delal tudi kot tehnični direktor. Skupini SIJ se je pridružil leta 2014, ko je nastopil na mesto glavnega direktorja družbe Noži Ravne. Po uspešnem zaključku nakupa družbe Sistemska tehnika s strani Skupine SIJ, je tudi vodil združitev družb Noži Ravne, Serpa in Sistemska Tehnika, v novo skupno podjetje SIJ Ravne Systems. 1. septembra postane glavni direktor SIJ Acroni.

SAMO JENIČ: Diplomiral je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Svojo poklicno pot je kot finančni analitik začel v svetovalnem podjetju Teseus. Kot finančni analitik in planer jo je nadaljeval v ameriški multinacionalki Mars Inc., in nato še pri trgovcu s športno opremo Hervis v Sloveniji, kjer je delal kot vodja kontrolinga in financ. Skupini SIJ je se pridružil leta 2008, kot izvršni direktor za finance v družbi SIJ Metal Ravne. Sodeloval je tudi pri nakupu Sistemske tehnike in združitvi družb Noži Ravne, Serpa in Sistemska Tehnika v novo skupno podjetje SIJ Ravne Systems. 1. septembra postane glavni direktor družbe SIJ Ravne Systems.

BLAŽ JASNIČ: Diplomiral je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 2015 je uspešno zaključil tudi podiplomski študij na Mednarodni poslovni šoli IEDC Bled in pridobil naziv MBA. Poklicno pot je začel leta 1992 v družbi SIJ Acroni, kjer ga je poklicna pot vodila od izmenskega vodje proizvodnje, do projektnega menedžerja, vodil je službo za investicije in bil glavni asistent direktorja. Družbo SIJ Acroni je vodil od leta 2014, 1. septembra pa postane glavni direktor družbe SIJ Elektrode Jesenice.

-----

[1] Rezultati poslovanja so predstavljeni v skladu z mednarodnimi računovodskimi standardi (IFRS). Konsolidirani rezultati vključujejo učinke prevzema Skupine Perutnina Ptuj (za obdobje 4 mesecev, od 1. marca 2016 dalje) ter Sistemske tehnike (od 1. januarja 2016 dalje). Skupina SIJ bo poslovanje podrobneje razkrila v polletnem poročilu 30. septembra 2016.