Skupina SIJ z zlatim priznanjem ostaja trdno na slovenskem inovativnem vrhu


Ljubljana/Brdo pri Kranju, sreda, 21. septembra 2016 – Skupina SIJ z zlatim priznanjem ostaja trdno na slovenskem inovativnem vrhu


Skupina SIJ je s svojimi inovativnimi projekti znova prepričala in ostaja trdno na slovenskem inovativnem vrhu z zlatim priznanjem SIJ Acronija/Razvojnega centra Jesenice (RCJ) za inovacijo brezkislinskega čiščenja valjane pločevine. Priznanja najboljšim slovenskim inovatorjem je danes na Dnevu inovativnosti na Brdu pri Kranju podelila Gospodarska zbornica Slovenije (GZS). Srebro si je prislužila inovacija kovanja in toplotne obdelave večjih dimenzij jekla SIJ Metala Ravne, bronasto priznanje pa je prejel SIJ Metal Ravne skupaj s Petrolom Energetiko za izkoriščanje odvečne toplote za daljinsko ogrevanje.

Skupini SIJ je Gospodarska zbornica Slovenije na današnjem Dnevu inovativnosti podelila nacionalno zlato odličje za inovacijo SIJ Acronija, inovativni uspeh Skupine pa sta s srebrnim in bronastim priznanjem zaokrožili inovacija SIJ Metala Ravne in inovacija SIJ Metala Ravne skupaj s Petrolom Energetiko. Skupina SIJ tako ostaja trdno na slovenskem inovativnem vrhu.
Na nacionalno raven tekmovanja so se uvrstile kar tri SIJ-eve inovacije in strokovne ocenjevalce je najbolj prepričala inovacija »Brezkislinsko čiščenje toplo in hladno valjanih pločevin«, ki so jo razvili v SIJ Acroniju/RCJ. »Stari postopek brušenja trakov pločevine smo nadomestili z inovativnim postopkom brezkislinskega čiščenja trakov, ki omogoča višjo produktivnost, nižje obratovalne stroške, boljše končne lastnosti pločevine, izrazito nižji okoljski odtis in izboljšano varnost pri delu. Inovacija, ki ponuja toliko izboljšav, spada v kategorijo "ena na tisoč",« je poudaril direktor razvoja v SIJ Acroni dr. Matevž Fazarinc.

Srebrni inovatorji SIJ Metala Ravne so z inovacijo »Kovanje in toplotna obdelava izločevalno utrjevalnih nerjavnih jekel večjih dimenzij« oziroma novo tehnologijo kovanja in toplotne obdelave oplemenitili veliko Metalovo naložbo v VOD (vaccum oxygen decarburization) napravo za proizvodnjo jekel z nizkim ogljikom in visoko vsebnostjo kroma. Poleg tega, da so v SIJ Metalu Ravne znižali lastno ceno izdelka, jim bo inovacija omogočila tudi vstop v nov tržni segment.
Z inovativnim in že večkrat nagrajenim energetskim zgledom prehoda v krožno gospodarstvo sta SIJ Metal Ravne in Petrol Energetika osvojila bronasto priznanje. Inovacija »Izkoriščanje odvečne toplote metalurških procesov za namene daljinskega ogrevanja in priprave sanitarne tople vode na Ravnah na Koroškem« je celovita energetska rešitev, ki izkorišča odpadno toploto, ki nastane pri metalurških procesih.
»Dolgoletni inovativni presežki SIJ-evih raziskovalcev na nacionalni ravni so rezultat intenzivnih vlaganj v poglabljanje sodelovanja več kot sto SIJ-vih strokovnjakov – raziskovalcev in industrijskih tehnologov – v treh razvojnih oddelkih Skupine SIJ,« je povedal predsednik uprave Skupine SIJ Anton Chernykh. Poleg tega Skupina SIJ išče sinergije tudi z drugimi raziskovalno-znanstvenimi ustanovami in v letu 2015 je ta prizadevanja nadgradila z ustanovitvijo kompetenčnega centra Inovativni kovinski materiali, v katerem so poleg družb Skupine SIJ povezali tudi Inštitut za kovinske materiale in tehnologije in Naravoslovnotehniško fakulteto. »Verjamemo, da je strokovno povezovanje tako znotraj Skupine SIJ kot tudi navzven zmagovalna strategija, ki zagotavlja kontinuirano iskanje boljših rešitev in razvoj novih izdelkov. S sočasnim prilagajanjem in modernizacijo tehnologije tako lahko zagotavljamo prave rešitve in hiter odziv na spreminjajoče se zahteve trga, zato nam zaupajo kupci iz kar 80 držav po vsem svetu,« je še poudaril Anton Chernykh.

---

Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina, ki s svojimi proizvodi zaseda vodilne tržne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Skupino SIJ poleg metalurške (osnova dejavnost) sestavlja še prehrambna dejavnost (naložba v Perutnino Ptuj), ki skupaj zaposlujeta okrog 7.000 zaposlenih v Sloveniji in tujini. Skupina SIJ je v prvem polletju 2016 zabeležila prihodke v višini 413,9 milijona evrov, poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) v višini 60,1 milijona evrov ter čisti poslovni izid v višini 24,6 milijona evrov. Skupina je s svojimi izdelki prisotna ne več kot 80 svetovnih trgih in sodi med največje slovenske izvoznike.

Več informacij:
Dr. Denis Mancevič, direktor za korporativno komuniciranje
E-pošta: denis.mancevic@sij.si