SIJ METAL RAVNE S 5,8 MILIJONA EVROV VREDNO LINIJO ZA TOPLOTNO OBDELAVO ZAGOTAVLJA NAJBOLJŠE LASTNOSTI JEKLA

Sporočilo za javnost

SIJ Metal Ravne, druga največja družba v Skupini SIJ in tretji največji proizvajalec orodnih jekel v Evropski uniji, je zagnal novo specialno linijo v kovačnici. Kar 5,8 milijona evrov vredna naložba je namenjena toplotni obdelavi izdelkov, ki se uporabljajo v najzahtevnejših industrijah, kot so energetika, letalska, naftna in plinska industrija ter druge, v katerih SIJ Metal Ravne skladno s svojo strategijo poslovnega razvoja načrtuje rast v naslednjih letih.

»Linija za toplotno obdelavo je poleg nove naprave za elektropretaljevanje pod žlindro EPŽ4 ter posodobitve in avtomatizacije srednje proge v valjarni ena izmed tistih naložb, s katerimi v SIJ Metalu Ravne zaključujemo naslednjo v nizu naložb, ki podpirajo naša prizadevanja za krepitev položaja na najzahtevnejših trgih in za najzahtevnejše kupce. To so energetika, letalska ter naftna in plinska industrija, kjer že pridobivamo nova naročila,« pojasnjuje Borut Urnaut, glavni direktor SIJ Metala Ravne.

Nova linija za toplotno obdelavo obsega dve dvokomorni peči. Vsaka izmed njiju ima visokotemperaturno in nizkotemperaturno peč, šaržirni manipulator, bazene za poboljšanje in sistem avtomatizacije, kar zagotavlja višjo produktivnost, omogoča boljšo sledljivost in večjo natančnost izvedbe toplotnih obdelav.

Domen Kosi, vodja oddelka toplotne obdelave v kovaškem programu SIJ Metala Ravne: »Kalilna linija je velika pridobitev kovaškega programa SIJ Metala Ravne, saj je zasnovana za najzahtevnejše toplotne obdelave jekel in zlitin, ki omogočajo izboljšane mehanske lastnosti naših jekel, predvsem njihovo trdoto in trdnost.« Z naložbo bodo okrepili prodajo orodnih jekel SITHERM za delo v vročem, SIMOLD za preoblikovanje plastike in SIHARD za delo v hladnem ter nerjavnih jekel SINOXX in konstrukcijskih jekel SIQUAL, po katerih povprašujejo kupci najzahtevnejših industrij. Načrtujejo tudi boljšo uveljavitev na trgu visokokakovostnih in tehnološko naprednih proizvodov ter v letalski industriji, k čemur bo gotovo prispeval lani pridobljeni certifikat ISO 9100.

 ---

 

Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina. Njeni izdelki zasedajo vodilne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Je med desetimi največjimi poslovnimi skupinami v Sloveniji, med petimi največjimi slovenskimi izvozniki in med najpomembnejšimi zaposlovalci v Sloveniji.

 

Skupina SIJ je tako po nerevidiranih podatkih poslovanja v prvem četrtletju leta 2021 ustvarila 212,3 milijona evrov prihodkov od prodaje (10,1 odstotka več kot v enakem obdobju lani) in EBITDA v višini 17,9 milijona evrov (29,4 odstotka več kot v enakem obdobju lani). Za naložbe je skupina v prvem četrtletju leta 2021 namenila 15,0 milijona evrov (dvakrat več kot v enakem obdobju lani). Skupina SIJ je v prvih treh mesecih leta 2021 poslovala pozitivno in ustvarila tri milijone evrov dobička.

 

SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.

mag. Sara Wagner, vodja korporativnega komuniciranja

Telefon: +386 1 242 98 27

Mobitel: +386 41 313 532

E-naslov: sara.wagner@sij.si

 

 

HTO NTO 4