SIJ ACRONI PREVZEL DEJAVNOST IN OPREMO DRUŽBE HARSCO MINERALI

SIJ ACRONI PREVZEL DEJAVNOST IN OPREMO DRUŽBE HARSCO MINERALI

Jesenice, 1. avgust 2018 – Družba SIJ Acroni iz Skupine SIJ je danes prevzela dejavnost in opremo za predelavo žlindre družbe Harsco Minerali, s katero je že doslej tesno sodelovala. Gre za utrditev delovanja Skupine SIJ po načelu krožnega gospodarstva in vertikalne integracije, saj bo žlindro – stranski proizvod, ki nastaja pri proizvodnji jekla – odslej SIJ Acroni predeloval sam za ponovno uporabo v proizvodnji oziroma jo tržil kot vhodni material za druge industrije.


Družba SIJ Acroni je 1. avgusta prevzela dejavnost in opremo družbe Harsco Minerali, vse zaposlene pa povabila k nadaljnjemu sodelovanju. Tako bo SIJ Acroni hkrati pridobil tudi bogato znanje zaposlenih o recikliranju surovin in iskanju trajnostnih rešitev, ki vračajo dragocene surovine nazaj v proizvodnjo in kar najbolj prispevajo k okoljskim koristim.
»Prevzem dejavnosti družbe Harsco Minerali je pomemben nadaljnji korak družbe SIJ Acroni in celotne Skupine SIJ k učinkoviti in okolju prijazni proizvodnji. Jeklarji smo eden najbolj zglednih primerov krožnega gospodarstva, saj izdelujemo proizvode iz recikliranega jekla in železa. Nekoč odpadke iz proizvodnje, kot v tem primeru belo in črno žlindro, pa spreminjamo v stranske proizvode,« je povedal Tibor Šimonka, član uprave Skupine SIJ.
SIJ Acroni bo žlindro predeloval po enakem postopku kot doslej z najvišjimi okoljevarstvenimi standardi skladno z zakonodajo in Direktivo o industrijskih emisijah (IED). Lani so v družbi Harsco Minerali predelali 200.000 ton SIJ Acronijeve žlindre, od leta 2011 do danes pa skupno že 950.000 ton bele in črne žlindre.


Črna žlindra, ki nastaja kot stranski proizvod pri proizvodnji nelegiranih jekel v elektroobločnih pečeh, se po predelavi uporablja kot agregat za zmesi za asfalt in druge inženirske rešitve. Mineralni produkt iz predelave bele žlindre se uporablja za gradnjo vseh vrst inženirskih nasipov, sanacijo odlagališč ipd., iz bele žlindre pa je mogoče pridobivati tudi mineralno volno, ki se uporablja za toplotno, zvočno in požarno izolacijo.
»Poleg nenehnega zmanjševanja našega vpliva na okolje, kar je ena glavnih prioritet družbe SIJ Acroni, bomo s prevzemom opreme in dejavnosti Harsco Minerali nekoč odpadni material še naprej predelovali v stranski proizvod, ki ga bomo uporabili v nadaljnjem proizvodnem procesu oziroma ga bomo prodajali kot vhodni material v gradbeništvu, cestogradnji in sanaciji okolja,« je povedal direktor družbe SIJ Acroni mag. Branko Žerdoner.
                                                                                                                                                               ---

Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina, ki s svojimi proizvodi zaseda vodilne tržne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Skupina SIJ se poleg osnovne metalurške dejavnosti ukvarja še s prehrambno dejavnostjo (Skupina Perutnina Ptuj). Obe dejavnosti skupaj sta v letu 2017 ustvarili prihodke od prodaje v višini 1,012 milijarde evrov, poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) v višini 103,8 milijona evrov in čisti dobiček v višini 15 milijonov evrov. Obe dejavnosti sta v letu 2017 večino prihodkov ustvarili na tujih trgih. Vrednost izvoza je znašala 821,5 milijona evrov oziroma 81,1 odstotka vseh prihodkov od prodaje.

Dodatne informacije:
SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.
mag. Sara Wagner, vodja korporativnega komuniciranja
Telefon: +386 1 242 98 27
Mobitel: +386 41 313 532
E-naslov: sara.wagner@sij.si