SIJ ACRONI BO VODIL BRANKO ŽERDONER

Jesenice, 19. junija ‒ Uprava Skupine SIJ je 15. junija 2018 na mesto glavnega direktorja družbe SIJ Acroni imenovala mag. Branka Žerdonerja, menedžerja z več kot petintridesetletnimi izkušnjami pri vodenju velikih podjetij. Dosedanji glavni direktor Branko Polanc bo prevzel mesto direktorja proizvodnih operacij.

Uprava Skupine SIJ je 15. junija 2018 na mesto glavnega direktorja družbe SIJ Acroni, največje jeklarske družbe Skupine SIJ, imenovala mag. Branka Žerdonerja, menedžerja z več kot petintridesetletnimi izkušnjami pri vodenju in prestrukturiranju velikih podjetij, ki delujejo na svetovnih trgih. V Skupino SIJ prinaša izkušnje iz avtomobilske industrije, pred tem pa je več let deloval tudi v jeklarski industriji. Mag. Branko Žerdoner je bil dolgoletni predsednik uprave Mariborske livarne Maribor, bil je tudi član uprave Železarne Ravne in koncerna Slovenske železarne ter direktor družbe Metal Ravne (zdaj SIJ Metal Ravne). 

Dosedanji glavni direktor družbe SIJ Acroni Branko Polanc ostaja v ožjem vodstvu družbe in bo prevzel mesto direktorja proizvodnih operacij.

---

Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina, ki s svojimi proizvodi zaseda vodilne tržne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Skupino SIJ poleg metalurške (osnova dejavnost) sestavlja še prehrambna dejavnost (Skupina Perutnina Ptuj). Obe dejavnosti skupaj sta v letu 2017 ustvarili prihodke od prodaje v višini 1,012 milijarde evrov, poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) v višini 103,8 milijona evrov in čisti dobiček v višini 15 milijonov evrov. Obe dejavnosti sta v letu 2017 večino prihodkov ustvarili na tujih trgih. Vrednost izvoza je znašala 821,5 milijona evrov oziroma 81,1 odstotka vseh prihodkov od prodaje.

Dodatne informacije:
SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.
mag. Sara Wagner, vodja korporativnega komuniciranja
Telefon: +386 1 242 98 27
Mobitel: +386 41 313 532
E-naslov: sara.wagner@sij.si