SIJ ACRONI BO OPTIMIZIRAL PROIZVODNJO Z REŠITVIJO PODJETJA QUINTIQ


Ljubljana, petek, 14. september 2018 – SIJ Acroni bo optimiziral svojo proizvodnjo z rešitvijo podjetja Quintiq. Nova informacijsko dovršena platforma za planiranje bo omogočala celostno planiranje proizvodnje in optimalno upravljanje celotne dobavne verige. Za SIJ Acroni to pomeni pomembno nadgradnjo planiranja in optimiziranja sredstev in zalog, zmanjšanje motenj in človeškega vpliva ter hitro prepoznavanje in odpravljanje ozkih grl. Kupcem pa bo tako SIJ Acroni zagotavljal še kakovostnejše izdelke, krajše roke izdelave in zanesljivejšo dobavo.V SIJ Acroniju, največji jeklarski družbi Skupine SIJ ter največjemu proizvajalcu debele pločevine v EU in pomembnemu globalnemu nišnemu proizvajalcu vrhunskih jekel, bodo z rešitvijo podjetja Quintiq optimizirali svojo proizvodnjo. Podjetje Quintiq iz poslovnega sistema Dassault Systèmes je svetovno uveljavljen ponudnik planiranja proizvodnje in optimizacije dobavne verige ter dober poznavalec jeklarske industrije in njenih specifičnih potreb na tem področju. Prav ti dejavniki so bili ključni pri izbiri partnerja in direktor IT Skupine SIJ Vladimir Arshinov poudarja: »Quintiq je razvil enega najbolj naprednih sistemov planiranja proizvodnje. Prepričani smo v njegovo zanesljivost in izpolnjevanje naših najstrožjih zahtev ter zagotavljanje rešitev, prilagojenih naši specifični proizvodni ter zapletenim tehnološkim potem in procesom izdelave jekla.« Med implementacijo sistema se bosta kot polnopravna člana ekipi Quintiq pridružila tudi dva SIJ Acronijeva IT strokovnjaka, ki bosta sodelovala pri učinkovitem uvajanju novega sistema, njegovem preizkušanju in kasnejši zanesljivi uporabi.

Integrirana rešitev planiranja proizvodnih postopkov bo SIJ Acroniju, ki je v preteklih letih povečal svoj delež jeklenih izdelkov z višjo dodano vrednostjo s 55 na 70 odstotkov, omogočala popoln pregled nad celotno dobavno verigo. V SIJ Acroniju bodo tako zdajšnji proces planiranja, ki temelji na Excelovih preglednicah, zamenjali za učinkovitejšo platformo, ki omogoča učinkovito srednjeročno, kratkoročno, mesečno in dnevno planiranje. »Našim planerjem bo omogočila visoko izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti, bolj uravnotežen pretok jekla skozi obrate, hitrejše izpolnjevanje naročil, obvladovanje povečanja manjših naročil, še zanesljivejšo dobavo ter nizke zaloge. Povečala bo izkoriščenost razpoložljivih zmogljivosti z optimiziranjem sredstev in odpravo ozkih grl ter tako še bolj razširila zmogljivost, učinkovitost in kakovost proizvodnje naših jeklenih izdelkov. Rešitev bo prav tako zmanjšala vpliv motenj in nepričakovanih časov izpada ter planirala vzdrževanje v skladu s poslovnimi prednostnimi nalogami,« je povedal Branko Žerdoner, glavni direktor podjetja SIJ Acroni.


---


Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina. Njeni izdelki zasedajo vodilne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Skupina je sestavljena iz dveh osnovnih dejavnosti – metalurgije (osnovna dejavnost) in prehrambne dejavnosti (Skupina Perutnina Ptuj). Po prvih nerevidiranih poslovnih rezultatih za prvo polovico leta 2018 sta metalurška in prehrambna dejavnost ustvarili prihodke od prodaje v višini 557,8 milijona EUR in dobiček iz poslovanja (EBITDA) v višini 57,4 milijona EUR.


Dodatne informacije:
SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.
mag. Sara Wagner, vodja korporativnega komuniciranja
Telefon: +386 1 242 98 27
Mobitel: +386 41 313 532
E-naslov: sara.wagner@sij.si