REZULTATI POSLOVANJA V PRVEM POLLETJU LETA 2018

Ljubljana, petek, 28. september 2018 – Objava nerevidiranih rezultatov poslovanja metalurške in prehrambne dejavnosti Skupine SIJ v prvem polletju leta 2018. Po nerevidiranih podatkih poslovanja sta v Skupini SIJ metalurška dejavnost in prehrambna dejavnost (Skupina Perutnina Ptuj) v prvem polletju leta 2018 skupaj ustvarili 557,8 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar pomeni devetodstotno rast glede na prvo polletje leta 2017. Obe dejavnosti skupaj sta ohranili tudi dobičkonosnost poslovanja, saj je poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) znašal 57,4 milijona evrov in je stabilen ter približno na enaki ravni kot v prvem polletju leta 2017. Skupni čisti dobiček v prvi polovici leta je bil 13,6 milijona evrov. 

Metalurška dejavnost je v prvem polletju leta 2018 ustvarila 426,2 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 10 odstotkov več kot v primerljivem obdobju lani. Več kot za 37 milijonov evrov višje prihodke smo ustvarili tako na tujih kot na domačem trgu. Kazalec dobičkonosnosti poslovanja EBITDA ostaja primerljiv z enakim obdobjem lani in je rezultat uspešnega obvladovanja ter prenosa stroškov strateških surovin na prodajne cene. EBITDA tako znaša 43,8 milijona evrov, kljub porastu stroškov strateških surovin v prvem polletju za več kot petino. Stroški surovin so porasli tudi zaradi največjih proizvedenih količin jekla v prvem polletju do sedaj – odlili smo 260.709 ton jekla, kar je 18 odstotkov več kot v enakem obdobju lani, in proizvedli 204.342 ton gotovih izdelkov oziroma 15 odstotkov več v primerjavi z enakim obdobjem lani. Učinkovito izkoriščamo strateške naložbe metalurške dejavnosti v povečanje proizvodnih zmogljivosti, ki smo jih zaokrožili v letu 2017. Skladno z umirjanjem naložbenega cikla se je izboljšal tudi kazalnik NFD/EBITDA, ki je bil v prvem polletju 3,5, lani v enakem obdobju pa 3,7.

Prehrambna dejavnost (Skupina Perutnina Ptuj) je v prvem polletju leta 2018 ustvarila za 131,7 milijona evrov prihodkov od prodaje oziroma sedem odstotkov več kot v enakem obdobju lani in EBITDA 13,7 milijona evrov.Poslovanje obeh dejavnosti v prvi polovici leta 2018 je sicer zaznamovalo ugodno gospodarsko okolje. Obe dejavnosti sta večino prihodkov ustvarili na tujih trgih, s čimer ohranjamo položaj med največjimi slovenskimi izvozniki. Vrednost izvoza je bila 448,5 milijona evrov oziroma 80,4 odstotka vseh prihodkov od prodaje. Metalurška dejavnost je v tujini ustvarila 359,8 milijona evrov prihodkov od prodaje oziroma 84,4 odstotka celotne prodaje, kar je 23 milijonov evrov več kot lani v enakem obdobju. Ključni trgi ostajajo Nemčija, Italija in druge države Evropske unije. Kljub uvedbi carin na uvoz jekla v ZDA, ki so eden ključnih trgov, smo ohranili stabilen, 9,1-odstotni delež v izvozu. Za prehrambno dejavnost, ki je na tujih trgih ustvarila 88,7 milijona evrov oziroma 67 odstotkov izvoza, so ključni trgi države nekdanje Jugoslavije. V skladu z zastavljeno strategijo prehrambna dejavnost krepi mednarodno poslovanje – povečuje izvoz na evropska tržišča, predvsem v Avstrijo in Švico. Prodrla je tudi na trge držav Bližnjega vzhoda, načrtuje pa še prodor na ruski in ameriški trg.

Dodatne informacije:
SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.
mag. Sara Wagner, vodja korporativnega komuniciranja
Telefon: +386 1 242 98 27
Mobitel: +386 41 313 532
E-naslov: sara.wagner@sij.si