PROJEKTU JEKLENA VOLJA POSEBNA NAGRADA ŽIRIJE SPORTO

Portorož, 21. novembra 2019 _ Na 16. konferenci o marketingu in sponzorstvih v športu SPORTO so včeraj zvečer v Portorožu podelili nagrade za najboljše regionalne primere dobre prakse na področju sponzorstev in marketinga v športu in nagrade za športne blagovne znamke leta.

Mednarodna strokovna žirija, na čelu katere je bil predsednik Evropskega sponzorskega združenja (ESA) Andy Westlake, je nagradila projekte v različnih kategorijah.

Projekt Jeklena volja Skupine SIJ, katerega ambasadorka je nekdanja šampionka v smučarskem teku Petra Majdič, je prejel posebno nagrade žirije. Projekt se je uvrstil tudi med tri finaliste v kategoriji najboljših sponzorstev.

Andy Westlake je na podelitvi izpostavil, da gre pri projektu Jeklena volja »za izjemno visoko raven strateškega načrtovanja in premišljen pristop Skupine SIJ k aktivaciji sponzorstev, za kar si zasluži posebno nagrado žirije,« in dodal še, da bo žirija z zanimanjem spremljala razvoj projekta.

»Nihče v življenju ti ne more dati zagotovila, da boš zmagovalec ali da boš kdaj sploh zmagal, lahko pa se vedno zaneseš na svojo jekleno voljo in se vsak dan trudiš postati še boljši,« pa se je mag. Sara Wagner, vodja korporativnega komuniciranja Skupine SIJ skladno s ključnim sporočilom projekta Jeklena volja zahvalila za nagrado. Sprejele so jo sodelavke korporativnega komuniciranja, ki so zadnje leto skupaj skrbno načrtovale in izvajale projekt: Katja Krumpak, SIJ d.d., Polona Marzel Ahac, SIJ Ravne Systems, in Irena Kolenc Janović, SIJ Acroni. Pri aktivnostih sta sodelovali tudi Monika Žvikart, SIJ Metal Ravne, in Anja Potočnik, SIJ d.d.

Skupina SIJ prebuja jekleno voljo

Skupina SIJ je vključena v številna športna partnerstva na Jesenicah in Ravnah na Koroškem, kjer poslujejo družbe Skupine SIJ. SIJ Acroni, SIJ Ravne Systems in SIJ Metal Ravne so sponzorji več športnih klubov iz lokalnega okolja, skozi številne dodatne aktivnosti in dogodke za prebujanje jeklene volje pa njihova podpora dobiva novo dimenzijo in dodano vrednost tako za vse zaposlene v Skupini SIJ kot tudi za lokalne skupnosti. Skupina SIJ je za dvig vsesplošne zavesti o zdravem življenju in pomenu gibanja, pa tudi za ozaveščanje, kako pomembno vlogo ima jeklo v športu in športni infrastrukturi, na nacionalni ravni tudi vodilni partner Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS). Skupaj sodelujeta pri postavljanju jeklenih športnih poligonov za vadbo na prostem v različnih slovenskih krajih in podeljujeta štipendije za mlade športnike, otroke zaposlenih. Skupina SIJ s takšnim načinom delovanja in s svojo strategijo sponzoriranja zasleduje korporativno vizijo trajnostnega razvoja, ki močno presega družbeno odgovornost do okolja in lokalnih skupnosti.

Oglejte si video Mind of Steel Sponsorship Activation Project 2018/19 na Youtube kanalu Skupine SIJ.

Dodatne informacije:
SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.
mag. Sara Wagner, vodja korporativnega komuniciranja
Telefon: +386 1 242 98 27
Mobitel: +386 41 313 532
E-naslov: sara.wagner@sij.si