Predstavitveni dokument za uvrstitev komercialnih zapisov SIK01 v trgovanje na organiziranem trgu

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje skupina SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ, d. d., Ljubljana), kot izdajatelj devetmesečnih komercialnih zapisov v vrednosti izdaje 20 milijonov evrov, z 2,20-odstotno letno obrestno mero in z oznako SIK01, obvešča javnost, da je na Ljubljansko borzo posredovala zahtevo za uvrstitev komercialnih zapisov v trgovanje na organiziranem trgu Ljubljanske borze.

V prilogi je objavljen »Predstavitveni dokument za uvrstitev komercialnih zapisov družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., z oznako SIK01, v trgovanje na organiziranem trgu«, ki je pripravljen za namen uvrstitve novo izdanih komercialnih zapisov v trgovanje na organiziranem trgu in za zagotovitev informacij o izdajatelju in komercialnih zapisih obstoječim in bodočim imetnikom komercialnih zapisov z oznako SIK01.
Predmetno obvestilo je objavljeno tudi na spletnih straneh družbe SIJ, d. d., Ljubljana, na naslovu: http://www.sij.si/ .
Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe SIJ, d. d., Ljubljana http://www.sij.si/ še najmanj 5 let od datuma objave.

Predstavitveni dokument


Ljubljana, 27. 3. 2015
SIJ, d. d., Ljubljana
Uprava