Pojasnilo o dogodku v jeklarni SIJ Acroni

Jesenice, sreda, 18. januarja 2017 – Pojasnilo o dogodku v jeklarni SIJ Acroni

V nadaljevanju pošiljamo pojasnilo o današnjem dogodku v obratu jeklarna družbe SIJ Acroni.
Danes okoli pol tretje ure zjutraj je v jeklarni družbe SIJ Acroni prišlo do manjše eksplozije na vakuumski napravi VOD 1 ter do poškodbe dela električne napeljave. O dogodku je bila takoj obveščena Gasilsko reševalna služba Jesenice (GARS), ki je pričela z gašenjem požara.
Nastala je gmotna škoda, poškodovanih ni, dogodek tudi ni imel vpliva na okolico. Vzroki, zakaj je do tega prišlo še niso znani, okoliščine dogodka preiskujejo pristojne službe.
Škoda na vakuumski napravi VOD 1 bo po prvotnih ocenah odpravljena v naslednjih dneh, do takrat bo delo potekalo na vakuumski napravi VOD 2.

---

Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina, ki s svojimi proizvodi zaseda vodilne tržne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Skupino SIJ poleg metalurške (osnova dejavnost) sestavlja še prehrambna dejavnost (naložba v Perutnino Ptuj), ki skupaj zaposlujeta okrog 7.000 zaposlenih v Sloveniji in tujini. Skupina je s svojimi izdelki prisotna na več kot 80 svetovnih trgih in sodi med največje slovenske zaposlovalce in izvoznike.
Skupina SIJ je v prvih devetih mesecih leta 2016 ustvarila 637,9 milijona prihodkov od prodaje (20,6 odstotno povečanje v primerjavi z enakim obdobjem lani), poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) v višini 82,5 milijona evrov (48 odstotna rast v primerjavi z enakim obdobjem lani) in čisti poslovni izid v višini 28,5 milijona evrov.

Več informacij:
Jože Špiljak, specialist za korporativno komuniciranje SIJ Acroni
M: 030 465 756
E-pošta: joze.spiljak@acroni.si