Podpis 30-milijonske investicije v AOD peč v družbi Acroni d.o.o.

Predsednik uprave skupine SIJ Anton Chernykh in predsednik uprave družbe Primetals Technologies Yasukuni Yamasaki sta danes na Jesenicah slavnostno podpisala investicijsko pogodbo za dobavo AOD (argon oxygen decarburization) peči, vredno 30 milijonov evrov. Slavnostnega podpisa sta se udeležila Predsednik vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar in minister za gospodarstvo Republike Slovenije g. Zdravko PIčivalšek, ki sta si ob robu dogodku tudi ogledala del proizvodnje družbe Acroni d.o.o. ter opravila delovno srečanje s predstavniki skupine SIJ. 

Investicija v novo AOD (argon oxygen decarburization) peč predstavlja pomemben element realizacije strategija razvoja jeklarske divizije skupine do leta 2020, saj bo po zagonu v prvem kvartalu leta 2017 pomembno vplivala na povečanje proizvodnih zmogljivosti nerjavne debele pločevine in posredno tudi specialnih jekel družbe Acroni. Skupna vrednost investicije je 30 milijonov evrov, ustvarjenih bo do 20 novih delovnih mest. Pomembno je izpostaviti, da cca. 30% vrednosti investicije predstavlja domače, slovensko znanje, materiali in storitve (za ta del je krovni dobavitelj Esotech).

Predsednik vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar je v svojem nagovoru izpostavil pomen jeklarske industrije v Sloveniji ter podpisane investicije, s pomočjo katere bo Acroni še naprej krepil svojo konkurenčnost in položaj med vodilnimi dobavitelji nerjavnih vrst jekel. Prav tako je izpostavil pomen zagotavljanja in razvoj novih delovnih mest, vlaganje v zaposlene, skrben odnos do narave in okolja ter dobre odnose z dobavitelji in kupci.

Poleg že izpostavljenega vidika povečanja proizvodnih zmogljivosti nerjavne debele pločevine bo nova investicija v AOD peč vplivala na občutno, kar 30 odstotno zmanjšanje časa izdelave nerjavnih vrst jekel, kar pomeni sprostitev dodatnih prostih proizvodnih zmogljivosti za druge programe (npr. povečanje proizvodnje specialnih jekel). Prav tako bo z investicijo doseženo znižanje specifičnih porab energentov, povečana stabilnost z vidika kvalitet ter tudi nižji okoljski odtis.

Predsednik uprave skupine SIJ g. Anton Chernykh je poudaril, »da široka uporaba domačega znanja nazorno potrjuje trajnostno strategijo razvoja skupine, kar pomeni tudi vsestransko vključevanje lokalnih, domačih dobaviteljev in poslovnih partnerjev v vrednostne verige naših podjetij. Pravijo, da »v slogi je moč« in ta investicija to več kot nazorno potrjuje«.

Predstavnik podjetja Primetals Technologies, predsednik uprave g. Yasukuni Yamasaki je ob podpisu pogodbe izpostavil, da so veseli, da bo njihova najmodernejša in vrhunska oprema prispevala pomemben delež k nadaljnji rasti produktivnosti in konkurenčnosti Acroni.

Zagon proizvodnje nove AOD peči je predviden za zadnji kvartal leta 2016, začetek rednega obratovanja pa za prvi kvartal 2017. Neposredni pozitivni učinki investicije so v letih 2017-2020 ocenjeni na več kot 10 milijonov EUR na letni ravni.

---

 

Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina, ki s svojimi proizvodi zaseda vodilne tržne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Skupino sestavlja pet poslovnih področij, 22 odvisnih podjetij v Evropi in ZDA ter okrog 3.200 zaposlenih.

Skupina SIJ je leta 2014 zabeležila prihodke v višini 707,8 milijona evrov, kar predstavlja sedemodstotno rast glede na leto 2013. Obenem se je občutno povečala dobičkonosnost poslovanja, saj se je poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) povečal za 91 odstotkov in dosegel 77,8 milijona evrov. Dosežena 11-odstotna EBITDA marža postavlja skupino SIJ med najbolj uspešne svetovne jeklarske skupine v letu 2014. Dobiček iz poslovanja (EBIT) je znašal 39,6 milijona evrov in se je v primerjavi z letom 2013 povečal za 18-krat, čisti poslovni izid pa je dosegel slabih 25 milijonov evrov.

Več informacij:

  • Dr. Denis Mancevič, direktor za korporativno komuniciranje
    M: 041 984 012,
    E-pošta: denis.mancevic@sij.si