OPTIMIZACIJA OGLJIČNEGA ODTISA JEKEL Z DIGITALNIM DVOJČKOM VROČEGA VALJANJA (PETRA)

SIJ Acroni, največja družba v Skupini SIJ, in projektni partner C3M sodelujeta pri izvajanju raziskovalno-razvojnega projekta (RRI) PETRA. Projekt je usmerjenih na področje prehoda na krožno gospodarstvo, vključno s preprečevanjem in nadzorovanjem onesnaženja. Nanaša se na razvoj novega izdelka z visoko dodano vrednostjo in optimizacijo obstoječega proizvodnega programa s ciljem izboljšanja snovne in energetske učinkovitosti procesa izdelave.

V RRI projektu OPtimizacija ogljičnEga odTisa jekel z digitalnim dvojčkom vRočega valjanjA (PETRA) sodelujeta industrijski partner družba SIJ Acroni in visoko tehnološko podjetje C3M. Cilj projekta je vstop novega nišnega izdelka na trg in izboljšanje snovne in energetske učinkovitosti procesne poti vroče predelave debele pločevine iz konstrukcijskih jekel, malo legiranih z niobijem. Za doseganje ustrezne mikrostrukture debele pločevine med procesom vroče predelave bo razvit digitalni dvojček, ki bo omogočal natančnejše vodenje celotnega procesa vroče predelave. Na ta način bodo ciljano mikrostrukturo debele pločevine zagotavljali z večjo natančnostjo, hkrati pa zmanjševali potrebo po dodatnih toplotnih obdelavah in ponovnih izdelavah končnih izdelkov. To bo omogočalo občutno znižanje porabe energentov in s tem manjši vpliv na okolje.

V digitalni dvojček TMProSim (Thermomechanical and Microstructural Process Simulator) bosta povezana termomehanski in mikrostrukturni model. Termomehanski model temelji na metodi končnih elementov. Mikrostrukturni model RSProSim (Rolling Schedule Process Simulator) pa združuje fizikalne modele za opis metalurških procesov med termomehansko obdelavo jekel, ki določajo razvoj mikrostrukture.

Implementirani digitalni dvojček bo ključen za zagotavljanje naprednega, učinkovitega in okolju prijaznega razvoja visokokakovostnih izdelkov. Obenem bo zagotavljal tudi optimizacijo tehnološke poti izdelave jekel s ciljem izboljšanja snovne in energetske učinkovitosti procesne poti vroče predelave debele pločevine. Projekt je ambiciozen in presega razvoj in optimizacijo skupine proizvodov, ki jo sestavljajo konstrukcijske debele pločevine, malo legirane z niobijem. Ima potencial za širšo uporabo, saj bo končni model z nadgradnjo materialnih baz uporaben tudi pri optimizaciji tehnoloških poti za ostale vrste jekel.

RRI projekt bo izboljšal konkurenčnost družbe SIJ Acroni, ki je del Skupine SIJ, največje slovenske jeklarske skupine. Nova dognanja bodo prispevala k ustvarjanju znanja in metod za preoblikovanje jeklarskega sektorja iz energijsko in okoljsko intenzivne industrije v industrijo znanja. Poleg tega se bo jeklarska industrija še močneje uveljavila v industriji 4.0 in kot proizvajalec zelenih jekel.

 

Ključni podatki o projektu:

Skupna vrednost sofinanciranja projekta: 263.291,56 evra

Trajanje projekta: 2. november 2022–1. november 2024

Spletna stran projekta: www.noo.gov.si, www.evropskasredstva.si

Program: Spodbude za raziskovalno-razvojne projekte nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost (NOO)

Vodilni partner: SIJ Acroni, Skupina SIJ

Ostali partnerji: C3M

Naložbo financira Evropska unija – NextGeneration EU.

---

Skupina SIJ – Slovenska industrija jekla je eden vodilnih proizvajalcev nerjavnih in specialnih jekel v Evropi. Zavezani smo h globalnim in evropskim podnebnim ciljem in delujemo po načelih krožnega gospodarstva. S svojimi jekli in izdelki smo partner za zeleni prehod Evrope. Svojo trajnostno naravnanost načrtujemo konec leta 2023 potrditi s pridobitvijo certifikata po zahtevnem standardu ResponsibleSteel. S tem se nameravamo umestiti med najbolj odgovorne in trajnostne proizvajalce jekla na svetu. Naši največji družbi sta sodobni reciklažni jeklarni, naše jeklo pa reciklirano, saj je izdelano iz jeklenega odpadka. Z več kot 3.800 zaposlenimi smo eden največjih delodajalcev v Sloveniji in steber slovenskega jeklarskega sektorja. Uvrščamo se med vodilne slovenske izvoznike. Približno 85 odstotkov svojih prihodkov ustvarimo na tujih trgih.

 

 

Več informacij:

SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.

mag. Sara Wagner, vodja korporativnega komuniciranja

Korporativno komuniciranje

Telefon: +386 1 242 98 27

Mobitel: +386 41 313 532

E-naslov: sara.wagner@sij.si