OBVESTILO O UKREPIH IN POSLOVANJU SKUPINE SIJ GLEDE KORONAVIRUSA

Sporočilo za javnost

 

Ljubljana, 18. marec 2020 – V Skupini SIJ smo sorazmerno z razširjenostjo koronavirusa v Sloveniji sprejeli preventivne ukrepe za zavarovanje zdravja zaposlenih in zagotavljanje čim bolj nemotenega poslovanja.

V Skupini SIJ smo uvedli številne ukrepe, ki zagotavljajo zaščitno ravnanje za zagotavljanje zdravja zaposlenih in čim bolj nemoteno poslovanje z namenom izpolnjevanja obveznosti do kupcev, dobaviteljev, zaposlenih in drugih deležnikov. V teh težkih trenutkih se še kako zavedamo, da je zdravje zaposlenih in družin na prvem mestu, zato smo že sprejeli številne ukrepe, ki jih priporočajo pristojne institucije Republike Slovenije, pa tudi številne dodatne. Vsekakor gre za okoliščine poslovanja, ki so za številna podjetja v Sloveniji nova realnost.

Ustanovili smo krizni tim, ki centralizirano sprejema enotne, premišljene in celostne samozaščitne ukrepe za preprečevanje širjenja okužb s koronavirusom tako med zaposlenimi v proizvodnji kot tudi v režijskih službah. Glede na to, da se situacija v Sloveniji spreminja zelo hitro, se krizni tim Skupine SIJ sestaja na dnevni ravni. Da lahko zagotavlja čim bolj nemoteno poslovanje in upravlja vsa prepoznana tveganja, dnevno spremlja situacijo na vseh ključnih področjih poslovanja (prodaja, nabava, logistika, kadrovsko področje) ter ukrepe Republike Slovenije, Evropske unije, Evropskega jeklarskega združenja Eurofer in drugih pristojnih institucij.

V Skupini SIJ posledic v poslovanju sredi meseca marca še ne čutimo in si prizadevamo za nemoteno poslovanje, dokler bo to le mogoče. Naročil imamo dovolj, s svojimi kupci, tudi tistimi z najbolj kritičnega območja v Italiji, smo v stalnih stikih. Za zdaj imamo zagotovila dobaviteljev, da nas lahko oskrbujejo s surovinami in materiali, ki jih potrebujemo za nemoten potek proizvodnje. Tudi oskrbovalna veriga zaenkrat deluje, evropske in prekomorske logistične poti so zaenkrat še sproščene, prihaja le do manjših zamud zaradi dodatnih kontrol na mejah. V Skupini SIJ ta trenutek torej še ne beležimo večjih odstopanj v poslovanju, vsekakor pa skladno z napovedmi in razvojem epidemije v Sloveniji in bližnjih državah pričakujemo povečanje tveganj za motnje v poslovanju ob koncu meseca.

Proizvodnja v Evropi še vedno deluje. Tudi v Skupini SIJ ocenjujemo,  da imamo trenutno zagotovljene relativno dobre pogoje za obratovanje. Zaradi vsesplošne negotovosti in hitro spreminjajočih se razmer trenutno ne moremo natančno oceniti, kako bo razvoj dogodkov vplival na naše poslovanje.

Vse kupce, dobavitelje, vlagatelje in druge pomembne poslovne partnerje bomo nemudoma obvestili o morebitnih motnjah v poslovanju.

---

Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina, ki deluje po načelih krožnega gospodarstva in s svojimi proizvodi zaseda vodilne tržne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Skupina SIJ sodi med največje slovenske izvoznike ter velja za steber zaposlovanja na Gorenjskem in Koroškem.

Po nerevidiranih podatkih poslovanja je Skupina SIJ v prvem polletju leta 2019 ustvarila 417,2 milijona evrov prihodkov od prodaje, od tega 84,4 odstotka na tujih trgih. Doseženi EBITDA je 38 milijonov evrov, EBITDA marža pa 9,1 odstotka. Skupina SIJ je v prvem polletju 2019 ustvarila 81,2 milijona evrov čistega dobička.

Dodatne informacije:
SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.
mag. Sara Wagner, vodja korporativnega komuniciranja
Telefon: +386 1 242 98 27
Mobitel: +386 41 313 532
E-naslov: sara.wagner@sij.si