Javno pismo Janiju Predniku, poslancu Državnega zbora

Državni zbor Republike Slovenije

Jani Prednik, poslanec

Šubičeva 4

 

1000 Ljubljana

 

Ljubljana, 14. december 2023

 

Javno pismo Janiju Predniku, poslancu Državnega zbora

 

Spoštovani gospod Prednik,

 

zasledili smo objavo na vašem profilu na družbenem omrežju Facebook z dne 13. decembra 2023 s pripisom »Najbolj kruta oblika norega kapitalizma v srcu Koroške, na Ravnah. Edini razlog za neizplačilo je požrešnost tujega lastnika.!!« in fotografijo, iz katere se da razbrati, da gre za interne vsebine Skupine SIJ. Na isti dan smo zasledili tudi vaš nagovor v Državnem zboru z navedbami glede izplačila nagrade za poslovno uspešnost za leto 2023 v Skupini SIJ, ki ste ga 13. decembra 2023 prav tako delili na vašem profilu na družbenem omrežju Facebook. 

 

Objava na družbenih omrežjih in nagovor v Državnem zboru v javnosti ustvarjata napačno in izkrivljeno predstavo o delovanju Skupine SIJ. Temo, izplačilo nagrade za poslovno uspešnost za leto 2023, ste politično izrabili za blatenje Skupine SIJ in diskreditacijo njenega vodstva.

 

S takšnim ravnanjem pod vprašaj postavljate etična načela, h katerim ste kot poslanec Državnega zbora zavezani z Etičnim kodeksom za poslanke in poslance, prav tako pa z njim ne prispevate k ugledu poslanske funkcije in ne izkazujete niti integritete niti spoštljivosti. Žalosti nas tudi, da za pridobivanje politične naklonjenosti izrabljate teme iz lokalnega okolja Raven na Koroškem, od koder prihajate. S tovrstnimi dejanji in objavami ne prispevate ničesar pozitivnega niti v lokalno okolje niti za zaposlene v naših družbah. Nasprotno, s tovrstnimi objavami na družbenih omrežjih le še dodatno spodbujate nezadovoljstvo, tudi sovražni govor.

 

Če bi vam kot poslancu resnično bilo mar za zaposlene v koroških družbah Skupine SIJ, bi pričakovali, da pred javno in površno obsodbo delovanja Skupine SIJ poskusite v podjetju pridobiti celovite informacije. Naša vrata so za vas vedno odprta, v letošnjem letu smo se tudi že srečali.

 

Tako pa v Skupini SIJ ne morem oceniti drugače, kot da ste naznanjeno poslovanje z izgubo, predvsem pa razgreta čustva naših zaposlenih izkoristili za politično motivirane objave, usmerjene predvsem v glavnega podpredsednika Skupine SIJ in predsednika Gospodarske zbornice Slovenije Tiborja Šimonko. To ste tudi omenili v svojem nagovoru v Državnem zboru in celo podkrepili z navedbo neresnice, da ima Skupina SIJ velikokrat pripombe nad državo. Kot smo letos že večkrat javno poudarili, Tibor Šimonka kot sogovornik države v imenu največje gospodarske organizacije v Sloveniji zagovarja stališča celotnega gospodarstva, del katerega je tudi Skupina SIJ. Zato je najmanj nekorektno, da namesto usklajevanj za pogajalsko mizo, s tovrstnimi dejanji poskušate diskreditirati Skupino SIJ, Tiborja Šimonko kot njenega glavnega podpredsednika, pa tudi njeno celotno vodstvo. Tovrstna dejanja ne vodijo do rešitev.

 

V drugem delu pisma vam posredujemo informacije v zvezi s poslovanjem Skupine SIJ. Da gre za razvojno in strateško naravnanega večinskega lastnika SIJ d.d. v nadaljevanju članka prikazujemo le z dejstvi.

 

Podatki se nanašajo na obdobje od leta 2007, tj. od vstopa današnjega večinskega lastnika v SIJ d.d., do vključno leta 2022, pri zaposlenih smo dodali tudi informacije za letošnje leto:

 

-          NALOŽBE: Od leta 2007 do vključno leta 2022 je Skupina SIJ za naložbe namenila 880 milijonov evrov, kar skupaj predstavlja 81 odstotkov EBITDA v obdobju 2007–2022.

 

Družbe v Skupini SIJ za izvajanje intenzivnih naložbenih ciklov niso prejemale državnih pomoči, kar ne velja za vse druge družbe v Sloveniji, ki so v tuji lasti.

 

-          IZPLAČILO DOBIČKA: V šestnajstih letih, odkar ima Skupina SIJ novega lastnika, je enajst let poslovala z dobičkom. V tem obdobju je ustvarila 279 milijonov evrov dobička. Za dividende je skupaj namenila 94 milijonov evrov, kar predstavlja le devet odstotkov EBITDA v obdobju 2007–2022. Preostalih 185 milijonov evrov dobička je ostalo namenjenih razvoju podjetja.

 

Država je kot 25-odstotna lastnica tako v letu 2022 od SIJ d.d. prejela 13,1 milijona evrov dividend, tudi v letu 2023 je bilo že izplačanih 1,5 milijona evrov.

 

-          ENERGENTI: Glede na izplačilo dividend ugotovimo, da skupna vrednost nekajkrat presega vrednost državne pomoči v višini 2,4 milijona evrov od skupno 400 milijonov, ki so bili na voljo za pomoč podjetjem v povezavi z energenti. Ob tem so se v Skupini SIJ stroški energentov v letu 2022 v primerjavi z letom 2021 podvojili. Narasli so za 79,8 milijona evrov, z 80 na 159,8 milijona evrov. To pomeni, da je Skupina SIJ z državno pomočjo vpliv energentov na poslovanje le bežno omilila. Dejstvo je, da so konkurenti Skupine SIJ v tujini deležni mnogo večje pomoči. Družbe v Skupini SIJ so za pomoč zaprosile kot dober gospodar, s povsem zakonitim koriščenjem državne pomoči, ki je bila na voljo vsem pod enakimi pogoji, in sicer za doseganje pozitivnih kazalnikov poslovanja, od katerih ima v obliki izplačanih dividend koristi tudi država. Poleg tega energente večinoma zakupujemo v podjetjih, ki so v 100-odstotni ali delni državni lasti.

 

Plačila subvencije za energente so bila družbam v Skupini SIJ nezakonito ustavljena, kar pomeni, da jih sploh nismo prejeli v celoti. Za to nezakonito ravnanje smo zoper javno agencijo SPIRIT že sprožili sodne postopke.

 

-          DAVKI: Skupina SIJ je redna plačnica vseh davčnih obveznosti v Republiki Sloveniji. Od leta 2007 smo z davki in prispevki v državno blagajno prispevali 283 milijonov evrov.

 

-          ZAPOSLENI – nagrade, plače: Od leta 2007, tj. v sedemnajstih letih, odkar ima Skupina SIJ novega lastnika, smo 16-krat izplačali nagrado za poslovno uspešnost.

Leto 2022: Ko je Skupina SIJ poslovala zgodovinsko najbolje, je tudi zaposlenim zagotovila dodatna izplačila v skupnem znesku do 4.200 evrov letno na zaposlenega. Ta znesek vključuje tudi regres in nagrado za poslovno uspešnost.

 

Leto 2023: Poslovanje Skupine SIJ v prvem polletju leta 2023 je bilo sicer slabše kot lani, a še vedno relativno dobro, zato smo v Skupini SIJ maja s sindikati dosegli dogovor o zvišanju osnovnih plač za zaposlene po kolektivnih pogodbah v proizvodnih družbah SIJ Metal Ravne, SIJ Acroni, SIJ Ravne Systems in SIJ SUZ. Glede na različno povprečno osnovno bruto plačo zaposlenih po kolektivnih pogodbah v proizvodnih družbah se je med družbami razlikoval tudi njihov povprečen dvig, ki je znašal od 8,5 do 12,1 odstotka. V Skupini SIJ nimamo zaposlenih, katerih plača bi bila nižja od minimalne plače, kar je še vedno pogost pojav tako v gospodarstvu kot tudi v javni upravi.

 

Prav tako smo zaposlenim (in tudi lokalni skupnosti) pomagali ob obsežnih poplavah. V skupnem znesku več kot 170.000 evrov smo pomagali 87 sodelavcem. Poleg tega smo nekaj več kot 40.000 evrov izročili lokalni skupnosti na Koroškem.

 

V drugi polovici leta 2023 so visoke cene energentov in številni enkratni izredni dogodki, na katere nismo imeli vpliva ter jih nismo mogli predvideti ali preprečiti, močno zaznamovali naše poslovanje. Gre denimo za okvaro motorja valjevskega ogrodja, ki je v družbi SIJ Acroni za tri mesece ustavila večji del proizvodnje in povzročila za približno 50 milijonov evrov poslovne škode. Poplave (in s tem nekaj poslovne škode, nezmožnost prihoda zaposlenih na delo, težave v dobavah in odpremah zaradi uničene infrastrukture ipd.) in požar v jeklarni SIJ Metala Ravne ter še nekaj drugih dogodkov je povzročilo daljši izpad proizvodnih dni, s tem pa tudi prihodkov. Ohlajeno je tudi gospodarstvo na naših ključnih trgih in v panogah, kjer smo prisotni s svojimi izdelki, zaradi česar smo beležili padec povpraševanja. Kot veste, je jeklarstvo ciklična gospodarska panoga: ko je gospodarska rast, raste jeklarstvo, ko se gospodarstvo ohladi, to zelo hitro čutimo prav jeklarska podjetja.

 

Skupina SIJ bo tako po zdajšnjih ocenah poslovno leto 2023 zaključila z negativnim poslovnim izidom (izgubo). Nagrade za uspešno poslovanje v letošnjem letu ob koncu leta tako ne moremo izplačati. Ne vodilnim, ne zaposlenim.

 

To se je zgodilo prvič po več kot desetletju, zato razumemo razočaranje zaposlenih. Ker pa zaposleni na te okoliščine niso imeli vpliva, se je vodstvo Skupine SIJ že zavezalo, da bo po zaključku prvega četrtletja leta 2024 proučilo možnosti za dodatna izplačila zaposlenim v prvi polovici leta in se o tem uskladilo s sindikati. Ključna podlaga za to bodo tudi izpolnjeni gospodarski načrti družb za to obdobje, s čimer smo zaposlene že seznanili.

 

Verjamemo, da so navedena dejstva odprla drugačen pogled na poslovanje Skupine SIJ. Obenem se zavedamo, da je tudi to pismo z navajanjem posamičnih delov, iztrganih izven konteksta, zelo lahko politično zlorabiti za nadaljevanje diskreditacije Skupine SIJ in njenega vodstva. Vendarle pa verjamemo, da boste ravnali odgovorno in se vzdržali tovrstnih dejanj. Odprti smo za dialog in se z veseljem srečamo z vami.

 

Lep pozdrav!

 

Skupina SIJ

Korporativno komuniciranje