Skupina SIJ s prvo donacijo v višini 50.000 EUR na poti k dolgoročnemu sodelovanju z URI-Soča

Skupina SIJ – Slovenska industrija jekla in osrednja rehabilitacijska ustanova v Sloveniji, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (URI – Soča), sta danes podpisali namero o dolgoročnem sodelovanju. Začetek sodelovanja sta zapečatili s predajo donacije v višini 50.000 €, ki bo namenjena za nakup robotizirane naprave za zgornje okončine Armeo Spring Pediatric, namenjene otrokom na rehabilitaciji na URI – Soča. Nova robotizirana naprava za zgornje okončine bo pomagala k hitrejši rehabilitaciji kar četrtine otrok na URI-Soča.


Z razvojem modernih tehnologij so možnosti v rehabilitaciji in medicini pridobile na pomenu, zato se v procese rehabilitacije vključuje tudi robotizirane naprave. Na URI – Soča se ekipa zdravstvenih delavcev trudi, da najmlajšim pacientom zagotovi evropsko primerljivo rehabilitacijo, jim s tem omogoči najboljše možno okrevanje in vrnitev v vsakdanje življenje. Z uvajanjem novih, modernih metod zdravljenja pa URI-Soča potrebuje potrebno opremo, ki bo zagotovila najboljšo rehabilitacijo svojim pacientom. S pomočjo skupine SIJ, ki je namenila sredstva za nakup robotizirane naprave zgornje okončine, se URI-Soča postavlja ob bok mednarodnim rehabilitacijskim ustanovam. 

Anton Chernykh, predsednik uprave Skupine SIJ: »V lanskem letu smo sprejeli dolgoročno strategijo razvoja skupine do leta 2020, kjer je trajnostnemu razvoju posvečeno posebno mesto. Pri realizaciji projektov trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti pa smo še posebej veseli, ko imamo možnost sodelovati s partnerji, ki so na svojih področjih resnično vrhunski, ki izkazujejo vrednote odličnosti in ki so s svojim delovanjem svetovno priznani. Kajti če želiš biti danes najboljši, se moraš izjemno močno fokusirati. In se truditi biti najboljši, vedno korak pred konkurenco. In ravno ta pristop je gonilo tako skupine SIJ, kot tudi URI-Soča. Naj tako tudi ostane, tudi s pomočjo tega partnerstva in donacije, ki jo danes predstavljamo«.