DO LETA 2030 ŽELIJO RAZPOLOVITI SVOJ OGLJIČNI ODTIS

Sporočilo za javnost

Ljubljana, 1. junij 2023 – Jeklo je najbolj recikliran material na svetu. V SIJ Acroniju in SIJ Metalu Ravne iz Skupine SIJ ga proizvajajo s tehnologijo recikliranja, iz jeklenega odpadka. Tako že danes okolje obremenjujejo manj kot 70 odstotkov svetovnih proizvajalcev jekla. Kljub temu so si v Načrtu razogljičenja 2020–2030–2050 zastavili ambiciozen cilj in se zavezali, da bodo do leta 2030 razpolovili svoje specifične emisije ogljikovega dioksida.

Skupina SIJ se s svojima jeklarnama uvršča med sodobne evropske reciklažne jeklarne, ki jeklo proizvajajo iz sekundarnih surovin in lastnega jeklenega odpadka v elektroobločnih pečeh. Specifične emisije CO₂ so v Skupini SIJ že zdaj nižje od svetovnega povprečja. Z ustavitvijo plavžev in vzpostavitvijo tehnologije recikliranja je Skupina SIJ namreč že pred več kot tremi desetletji dosegla raven emisij CO₂, ki danes v jeklarski industriji veljajo za merilo uspešnosti in delovanje po načelih krožnega gospodarstva. Zapirajo vse več snovnih krogov, povečujejo količino sortiranega lastnega odpadka, v letu 2022 pa so kar 97,6 odstotka industrijskih odpadkov ponovno uporabili, reciklirali ali kako drugače izkoristili, s čimer so trdno na poti k ničelni stopnji odlaganja odpadkov.

Z nedavnim sprejemom Načrta razogljičenja Skupine SIJ 2020–2030–2050, podprtega z naložbenim načrtom, ocenjenim na 70 milijonov evrov, pa si je največja jeklarska skupina v Sloveniji zadala nov ambiciozen cilj: do leta 2030 bodo v primerjavi z letom 2020 svoje specifične emisije, ki izvirajo iz proizvodnje jekla, zmanjšali za 51 odstotkov. Ogljično nevtralnost nameravajo doseči do leta 2050.

Načrt razogljičenja Skupine SIJ 2020–2030–2050 vključuje ukrepe za vse obsege emisij – tako za izpuste, za katere so neposredno odgovorni (obseg 1), kot za posredne emisije (obseg 2) in vpliv svojega delovanja na emisije v dobaviteljski verigi (obseg 3). Izračun ogljičnega odtisa izvajajo v skladu z mednarodnim standardom ISO 14404:2013. Za zniževanje svojih specifičnih emisij bodo še naprej posodabljali in optimizirali proizvodnjo ter povečevali energetsko učinkovitost. Najpomembnejši predvideni ukrepi so posodobitve peči in gorilniške tehnike, nadomeščanje zemeljskega plina z električno energijo, zamenjava zemeljskega plina z vodikom, izkoriščanje odvečne toplote, uporaba biomase in optimiziranje proizvodnje z naprednimi informacijskimi orodji.

Ob koncu leta 2023 načrtujejo še pridobitev certifikata po zahtevnem standardu ResponsibleSteel, s čimer se bodo umestili med najbolj odgovorne in trajnostne proizvajalce jekla na svetu.

S svojimi jekli in izdelki je Skupina SIJ zanesljiv partner za zeleni preboj Evrope, saj razvijajo in proizvajajo jekla z nižjim ogljičnim odtisom. V sodelovanju z znanimi kupci ustvarjajo rešitve za tista področja uporabe, ki bodo ključno prispevala k prehodu v nizkoogljično družbo. Prvo od njih je e-mobilnost, kjer bodo s svojimi jekli zaradi lažjih avtomobilskih in tovornih konstrukcij posredno prispevali k zmanjševanju emisij. Poleg tega se njihovo jeklo uporablja za izdelavo gorivnih celic v motorjih električnih vozil, za izdelavo jeder elektromotorjev za pogone električnih vozil in za izdelavo ovojev baterij za električna vozila. V postopku proizvodnje elektropločevine namesto kislin, kot to uporabljajo druga jeklarska podjetja, izvajajo peskanje, nagrajeno inovacijo in okolju bolj prijazen postopek. Družba SIJ Acroni je z vlaganji v proizvodne zmogljivosti in razvoj novih tehnologij na področju elektropločevin tudi eden od strateških partnerjev Misije GREMO (GREen MObility), ki pomembno prispeva k utrjevanju položaja slovenske avtomobilske industrije kot enega izmed evropskih centrov razvoja zelene in trajnostne mobilnosti.

Na področju obnovljivih virov energije, kot so veter, voda in geotermalna energija, se jeklo uporablja za izdelavo turbin. Uporablja se tudi pri izdelavi jedrskih reaktorjev obstoječih in eksperimentalnih tehnologij, kot sta na primer fuzija, fisija. Jeklo SIJ Metala Ravne je denimo že del tokamaka v največjem fuzijskem reaktorju na svetu ITER.

Jeklarstvo je ena najpomembnejših industrij v Evropi. Po podatkih Evropskega jeklarskega združenja je na 500 proizvodnih lokacijah v 22 državah članicah Evropske unije neposredno zaposlenih 310.000 ljudi, posredno pa jeklarstvo vpliva na 2,27 milijona delovnih mest. Jeklarstvo ustvari 125 milijard evrov bruto dodane vrednosti za gospodarstvo Evropske unije ter je del rešitve in partner za prehod Evrope v nizkoogljično družbo. Jeklarska industrija se zavezuje k zmanjšanju emisij ogljikovega dioksida, uvajanju energetsko učinkovitih tehnologij ter recikliranju in ponovni uporabi surovin. S proizvodno metodo uporabe sekundarnih surovin v Evropi proizvedemo približno 40 odstotkov jekla. Jeklarstvo je nepogrešljiva industrija, saj ustvarja jekla za tista področja uporabe, ki bodo ključno prispevala k prehodu v nizkoogljično družbo. Skupina SIJ je del evropske jeklarske družine, ki že danes živi krožno gospodarstvo.

---

 

Skupina SIJ – Slovenska industrija jekla je eden vodilnih proizvajalcev nerjavnih in specialnih jekel v Evropi. Zavezani smo h globalnim in evropskim podnebnim ciljem in delujemo po načelih krožnega gospodarstva. S svojimi jekli in izdelki smo partner za zeleni prehod Evrope. Svojo trajnostno naravnanost načrtujemo konec leta 2023 potrditi s pridobitvijo certifikata po zahtevnem standardu ResponsibleSteel. S tem se nameravamo umestiti med najbolj odgovorne in trajnostne proizvajalce jekla na svetu. Naši največji družbi sta sodobni reciklažni jeklarni, naše jeklo pa reciklirano, saj je izdelano iz jeklenega odpadka. Z več kot 3.800 zaposlenimi smo eden največjih delodajalcev v Sloveniji in steber slovenskega jeklarskega sektorja. Uvrščamo se med vodilne slovenske izvoznike. Približno 85 odstotkov svojih prihodkov ustvarimo na tujih trgih.

 

Več informacij:

SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.

mag. Sara Wagner, vodja korporativnega komuniciranja

Korporativno komuniciranje

Telefon: +386 1 242 98 27

Mobitel: +386 41 313 532

E-naslov: sara.wagner@sij.si