5th SIJ PARTNERS SUMMIT – Ko se srečajo partnerji, ki si zaupajo

Ljubljana, 28. oktobra 2019 - Konec prejšnjega tedna – od 23. do 25. oktobra 2019 – je Skupini SIJ organizirala že peto mednarodno konferenco 5th SIJ Partners Summit. Delovnega pa tudi družabnega srečanja se je udeležilo 106 ključnih poslovnih partnerjev – predvsem kupcev in prodajnih agentov – iz kar 24 držav z vsega sveta.

Udeležence srečanja je najprej pozdravil član uprave Skupine SIJ Tibor Šimonka, ki je povedal, da se je v dvajsetih letih, odkar je postal jeklar, marsikaj korenito spremenilo: »Nespremenjena in trdna pa ostaja naša zaveza kupcem glede zagotavljanja kakovostnih in inovativnih izdelkov ter storitev, ki jih nadgrajujemo s skupnim iskanjem rešitev po meri za posebne potrebe vsakega partnerja.« Aleš Falatov, vodja marketinga Skupine SIJ, je predstavil glavne ekonomske kazalce in trende, ki jih še naprej zaznamujejo trgovinske vojne in brexit, in poudaril: »V teh nepredvidljivih okoliščinah je treba biti zelo čuječ, hitro odziven in osredotočen na nenehni razvoj Skupine in iskati priložnosti na zrelih, pa tudi novih trgih.« Jeklarski trg zaznamujejo nizke cene jeklenih izdelkov zaradi prevelikih zmogljivosti svetovnega gospodarstva in dampinških cen, predvsem proizvajalcev z Daljnega vzhoda. »Prav zato je poleg posodabljanja tehnoloških zmogljivosti in iskanja inovativnih rešitev za uspeh še toliko bolj odločujoče, da smo s poslovnimi partnerji tesno povezani in da kakršnekoli dileme ali izzive rešujemo karseda hitro, saj sta zanesljiva prodajna podpora in odzivnost poleg inovativnosti in kakovosti jeklenih izdelkov ključni za nadaljnje stabilno poslovanje in razvoj Skupine SIJ,« je zaključila mag. Dušica Radjenovič, direktorica prodaje Skupine SIJ. Da bi še bolje razumeli kupce, smo se z njimi pogovarjali na delovnih srečanjih in predstavitvah posameznih družb Skupine SIJ. Vsa opažanja in zaveze za še tesnejše sodelovanje v prihodnje pa so strnili na okrogli mizi, ki jo je odprl predsednik uprave Skupine SIJ Andrey Zubitskiy. Na njej so sodelovali direktorji družb, prodaje, marketinga in tehnologije Skupine SIJ, ki pa so v debato pritegnili tudi ostale udeležence 5th SIJ Partners Summit.