Vizija, poslanstvo, vrednote

Vizija

Umestiti se med prve tri globalne proizvajalce nerjavne debele pločevine in okrepiti našo prisotnost na trgu specialnih jekel.

Poslanstvo

Biti zanesljiv dobavitelj visokokakovostnih nerjavnih in ostalih specialnih jekel, in s partnerskim sodelovanjem zadovoljiti potrebe naših strank na učinkovit način.

Vrednote

  • Osredotočenost na kupce,
  • Stalno dvig učinkovitosti in povečevanje konkurenčnosti,
  • Stimulacija naših zaposlenih, da bodo v celoti lahko izkoristili svoje potenciale,
  • Stalno izboljševanje na vseh področjih našega delovanja,
  • Skrb za okolje.