Acroni, d.o.o. SIJ

Okolje, energija, varnost in zdravje pri delu

Acroni že več stoletij proizvaja visoko kvalitetna jekla, ki se uspešno prodajajo na najzahtevnejših tržiščih. Zato smo si kot eno prednostnih nalog postavili zmanjševanje vplivov na okolje in varovanje okolja. Svoj odnos do okolja, varnosti in zdravja pri delu neprestano izboljšujemo, kar potrjujeta tudi mednarodna standarda Sistem ravnanja z okoljem - ISO 14001 in Sistem varnosti in zdravja pri delu OHSAS 18001. Tako uvajamo nove tehnološke postopke, ki čim manj obremenjujejo okolje ter čim manj vplivajo na varnost in zdravje zaposlenih. Enako skrbno ravnamo tudi z vsemi energenti ter spremljamo racionalno rabo energije. Vseskozi spremljamo nastajanje odpadkov, emisije v ozračje in odpadne vode.