Acroni, d.o.o. SIJ
12

50 let delovanja raziskovalnega oddelka 1961 - 2011

Jesenice, 29. november 2011

Razvojni oddelek v letošnjem novembru praznuje 50 let obstoja. Ustanovljen je namreč bil 10. novembra 1961. Razvojna dejavnost s področja jeklarstva ima na Jesenicah bogato tradicijo, ki ji je že v Kranjski industrijski družbi, leta 1872 dal svoj pečat Lambert von Pantz z izumom postopka pridobivanja feromangana v plavžu. Po letu 1945 je je celoten proizvodnji program prevzela Železarna Jesenice in leta 1961 ustanovila lasten raziskovalni oddelek, ki je zelo hitro napredoval v močno inštitucijo znanja in napredka v takratni železarni.

Ob reorganizaciji Železarne Jesenice leta 1992 je bila ustanovljena družba Acroni, ki je prevzela raziskovalni oddelek. Nova družba, se je soočala z izgubo jugoslovanskega trga, ki je do takrat predstavljal glavnino njenega tržišča. To je bil mejnik tudi za takratni raziskovalni oddelek saj se je število zaposlenih zmanjšalo za več kot polovico, s tem pa je bila ukinjena večina takratnih raziskovalnih laboratorijev. Novi pogoji so zahtevali drugačno organiziranost in hitre odzive na dano situacijo. V Razvojnem oddelku je je kljub vsemu ostalo akumuliranega veliko znanja in izkušenj, ki se je lahko zelo učinkovito uporabil pri osvajanju novih trgov in konkurenčno zanimivih proizvodov. Tako smo z razvojem novih izdelkov uspešno sledili potrebam novih tržišč. Danes razvojni oddelek deluje v okviru službe Kakovost, razvoj in tehnologija, kjer skupina sodelavcev, skupaj s proizvodnjo in službami, snuje in ustvarja nove proizvode, in tehnologije z visoko dano vrednostjo.


Več si lahko preberete na spodnji povezavi:

50 let delovanja raziskovalnega oddelka (pdf, 4.63 MB)

nazaj na seznam