Acroni, d.o.o. SIJ

Monitoring

MONITORING

- vzorčenje ekoloških vzorcev (odpadne vode, odpadki,…)
- meritve emisij prahu in dimnih plinov


OPREMA

- vzorčevalnik SIGMA 900 MAX
- prenosni spektrofotometer
- priprava za nerjenje prostega klora
- digitalni termometer in higrometer
- dodatna oprema za vzorčenje
- sistem za homogenizacijo
- aparatura za meritve prahu in dimnih plinov ISOK 4F